Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

จับตากลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาค

Source:

กลุ่มอาบูไซยาฟ ในฟิลิปปินส์ ซึ่งก่อความไม่สงบและลักพาตัวชาวต่างชาติอยู่เนื่องๆ อันตรายแค่ไหน รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแนวทางจัดการอย่างไร และอะไรคือบทเรียนที่ใช้ได้กับภาคใต้ของไทย ดร.พิชามญชุ์ เอี่ยวพานทอง อาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ พูดคุยในประเด็นนี้ 

Image: ตอนใต้ของฟิลิปปินส์ (Wikimedia)