Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

คนไทยที่เคยไปซีเรียยืนยันไม่ได้ฝักใฝ่ IS

Source:

คุณนาอีม วงค์เกษร นักข่าวสถานีโทรทัศน์ญาตีมทีวี และนักกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากเมืองไทย ยืนยันความบริสุทธิ์ใจที่เขาได้เรี่ยไรเงินไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย และแสดงความเห็นเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ฝักใฝ่ IS ในไทย