Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

กลับเมืองไทยปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดี

Source: SBS

จุดขายการท่องเที่ยวไทยปีนี้ที่จะส่งเสริมในออสเตรเลียคืออะไร คุณสันติ ชูดินทรา รองผู้ว่าด้านนโยบายและแผน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อธิบายรายละเอียด พร้อมแจ้งข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ เช่น โครงการเดือนสำหรับผู้หญิงไปเที่ยวไทย และโครงการ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท