Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

นายกเทิร์นบุลย้ำจะเป็นสาธารณะรัฐได้หลังรัชสมัยพระราชินี

Source: AAP

นายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนของตนอีกครั้งว่า ออสเตรเลียจะไม่สามารถกลายเป็นสาธารณะรัฐได้ จนกว่าจะสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร