Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

เยาวชนเล่าถึงสังคมพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลีย

Source:

เด็กๆ ที่เรียนภาษาไทยในเมลเบิร์นอ่านเรียงความที่พวกเขาเขียน ในหัวข้อชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมของออสเตรเลีย เพื่อประกวดในโครงการของศูนย์การศึกษาไทย แห่งรัฐวิกเตอเรีย