Coming Up Thu 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

หนทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร: 117 อาชีพสำหรับผู้ย้ายถิ่นมีทักษะซึ่งยินดีไปอยู่ที่ NT

มีการลดหย่อนลดหย่อนต่อภาษาอังกฤษและต่อระดับรายได้ขั้นต่ำสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานชั่วคราว Source: Pixabay

NEWS: ในระยะเวลาห้าปีนี้ ผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะต่ำและภาษาอังกฤษจำกัด จะมีทางเลือกสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (พีอาร์) ได้หลังจากใช้ชีวิตและทำงานในมณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอร์รีอย่างน้อยสามปี

You can read the full version of this story in English on SBS Punjabi here.

จากพ่อครัวแม่ครัว ไปจนถึงพนักงานรับดูแลเด็กยันช่างเครื่องยนต์ ผู้ย้ายถิ่นฐานทักษะต่ำนั้นในตอนนี้ก็สามารถที่จะยื่นสมัครขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (เพอร์มาเนนท์เรสิเดนท์) ของออสเตรเลียได้

มณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอร์รี (หรือเอ็นที) ได้เปิดประตูรับผู้ย้ายถิ่นฐานสำหรับทักษะ 117 อาชีพ และเสนอช่องทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรให้กับลูกจ้างเหล่านี้ซึ่งยินดีจะไปทำงานและอยู่อาศัยในภูมิภาคดังกล่าวเป็นเวลาสามปี

โดยเป็นความพยายามที่จะกระจายประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานออกจากเมืองใหญ่ๆ ของออสเตรเลียเช่นนครซิดนีย์และเมลเบิร์น รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกแบบโครงการเพื่อดึงดูดผู้ย้ายถิ่นฐานสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าวที่รู้จักกันในชื่อว่า ข้อตกลงการย้ายถิ่นฐานสู่พื้นที่เฉพาะ (Designated Area Migration Agreements หรือ DAMAs) ได้ถูกประกาศใช้สำหรับสองภูมิภาคของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ภูมิภาควอรร์นามบูลในรัฐวิกตอเรีย และมณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอร์รี ซึ่งประสบกับการขาดแคลนแรงงาน และต้องการให้มีการเพิ่มสูงขึ้นของประชากร

ข้อตกลงต่างๆ ดังกล่าวนี้นับเป็นครั้งที่สองของเอ็นที โดยช่องทางสู่การเป็นประชากรถาวรในครั้งนี้ หรือ DAMA II นั้นเริ่มต้นใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019

รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมือง สัญชาติและกิจการพหุวัฒนธรรม นายเดวิด โคลแมนกล่าวว่า DAMA II นั้น เป็นตัวอย่างของการที่รัฐบาลได้ใช้โครงการอพยพย้ายถิ่นฐานของประเทศออสเตรเลียเพื่อผลประโยชน์ของพื้นที่เฉพาะแห่ง

“รัฐบาลกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงโครงการอพยพย้ายถิ่นฐานของเราให้ตรงต่อความต้องการของรัฐ มณฑล และพื้นที่ส่วนภูมิภาคต่างๆ” นายโคลแมนกล่าว

“เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอต่อการเติมเต็มตำแหน่งงานด้วยชาวออสเตรเลีย แต่ระบบการอพยพย้ายถิ่นฐานนั้น ก็สามารถมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยรับมือกับการขาดแคลนทักษะ”

“เอ็นทีได้ประจักษ์ถึงผลประโยชน์ของการใช้ DAMA เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนแรงงานที่ไม่เหมือนใครของพวกเขา”

“ผมรู้สึกยินดีที่เราสามารถจะยังคงเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลเอ็นที เพื่อช่วยเหลือต่อความต้องการทักษะของธุรกิจท้องถิ่น ในที่ซึ่งไม่มีลูกจ้างชาวออสเตรเลียมาเติมเต็มตำแหน่งงานต่างๆ”

รัฐบาลเอ็นทีและรัฐบาลสหพันธรัฐได้คัดเลือก 117 อาชีพ ซึ่งมีตั้งแต่นักบัญชี ไปจนถึงพนักงานดูแลเด็ก ยันพ่อครัวแม่ครัวและนักออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเหล่านายจ้างสามารถที่จะรับผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะได้หากไม่สามารถเติมเต็มตำแหน่งงานได้ด้วยคนท้องถิ่น

หลายๆ อาชีพบนรายชื่อยังมีสิทธิที่จะได้รับการลดหย่อนต่อภาษาอังกฤษและต่อระดับรายได้ขั้นต่ำสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานชั่วคราว หรือ Temporary Skilled Migration Income Threshold (TSMIT) concession ท่านสามารถตรวจสอบว่าอาชีพของท่านอยู่บนรายการดังกล่าวหรือไม่ ได้ที่นี่

 

รายการชื่ออาชีพ DAMA II ของนอร์เทิร์นเทร์ริทอร์รี

อาชีพ

นักบัญชี (ทั่วไป) Accountant (General)

เสมียนบัญชี Accounts Clerk

นักบิน Aeroplane Pilot

ผู้ให้การดูแลผู้พิการหรือผู้สูงอายุ Aged or Disabled Carer

ผู้ทำการเคลื่อนย้ายพืชทางการเกษตร Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator

ช่างเครื่องปรับอากาศหรือการแช่เย็น Airconditioning and Refrigeration Mechanic

วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องบิน (ระบบการบิน) Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)

วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องบิน  (เครื่องกล) Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ Aquaculture Farmer

ผู้ดูแลสุขภาพต้นไม้ Arborist

ช่างไฟฟ้ายานยนต์ Automotive Electrician

ช่างทำขนมอบ Baker

ผู้ควบคุมพนักงานต้อนรับที่บาร์ Bar Attendant Supervisor

นักชงกาแฟ Barista

นักเสริมสวย Beauty Therapist

เกษตรกรโคเนื้อ Beef Cattle Farmer

นักเก็บจัดหนังสือ Bookkeeper

คนขับรถประจำทาง Bus Driver

ผู้ชำแหละเนื้อสัตว์หรือผู้ผลิตเนื้อสัตว์แช่เย็น Butcher or Smallgoods Maker

ช่างประกอบตู้ Cabinetmaker

ช่างสายสัญญาณ (ข้อมูลและโทรคมนาคม) Cabler (Data and Telecommunications)

ผู้จัดการคาเฟ่หรือร้านอาหาร Cafe or Restaurant Manager

ช่างไม้ Carpenter

เชฟ Chef

ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้อำนวยการบริหาร Chief Executive or Managing Director

ผู้จัดการศูนย์รับดูแลเด็ก Child Care Centre Manager

พนักงานดูแลเด็ก Child Care Worker

ช่างเทคนิกวิศวกรรมโยธา Civil Engineering Technician

พนักงานสังคมสงเคราะห์ Community Worker

ผู้จัดงานอีเวนต์หรือการประชุม Conference and Event Organiser

พ่อครัวแม่ครัว Cook

พ่อครัวแม่ครัว (รวมถึงศิลปะการทำอาหารชาติพันธุ์) Cook (includes Ethnic Cuisine)

ผู้ควบคุมฝูงชน Crowd Controller

ผู้จัดการการบริการลูกค้า Customer Service Manager

ลูกมือการเดินเรือ Deck Hand

ผู้ช่วยทันตแพทย์ Dental Assistant

ช่างกลเครื่องยนต์ดีเซล Diesel Motor Mechanic

เจ้าหน้าที่บริการผู้พิการ Disabilities Services Officer

นักประดาน้ำ Diver

ครูอนุบาล Early Childhood (Pre-primary School) Teacher

ช่างเทคนิกวิทยาศาสตร์ดาวโลก Earth Science Technician

ผู้ควบคุมอุปกรณ์ขุดเจาะขนย้าย (ทั่วไป) Earthmoving Plant Operator (General)

ช่างสายไฟฟ้า Electrical Linesworker

ช่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (ทั่วไป) Electronic Instrument Trades Worker (General)

ผู้ดำเนินการขุดเจาะ Excavator Operator

ผู้จัดการอาคารสถานที่ Facilities Manager

พนักงานให้การดูแลครอบครัวระหว่างวัน Family Day Care Worker

พนักงานให้ความช่วยเหลือครอบครัว Family Support Work

ช่างฟิต Fitter (General)

ช่างฟิตและช่างเครื่องกล Fitter and Turner

ช่างฟิต-ช่างเชื่อม Fitter-Welder

ช่างพื้น Floor Finisher

ครูฝึกสอนการบิน Flying Instructor

คนขับรถฟอร์กลิฟต์ Forklift Driver

ผู้ปลูกผักและผลไม้ Fruit or Nut Grower

พนักงานการเล่นการพนัน Gaming Worker

ผู้จัดการร้านทำผมหรือเสริมสวย Hair or Beauty Salon Manager

ช่างทำผม Hairdresser

ช่างเทคนอกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Hardware Technician

ผู้จัดการโรงแรมหรือโมเต็ล Hotel or Motel Manager

พนักงานต้อนรับโรงแรมหรือโมเต็ล Hotel or Motel Receptionist

ผู้จัดการบริการโรงแรม Hotel Service Manager

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ICT Customer Support Officer

ช่างเทคนิกช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เข้าพวกอื่น ICT Support Technicians nec

ล่ามแปลภาษา Interpreter

นักจัดแต่งสวน Landscape Gardener

ผู้จัดการคลับขายสุรา Licensed Club Manager

ช่างตีเส้น Linemarker

นักบัญชีบริหาร Management Accountant

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด Marketing Specialist

ช่างโลหะ Metal Fabricator

เกษตรกรพีชและสัตว์เลี้ยงผสม Mixed Crop and Livestock Farmer

เกษตรกรพืชผสม Mixed Crop Farmer

เกษตรกรสัตว์เลี้ยงผสม Mixed Livestock Farmer

ช่างเครื่องยนต์ (ทั่วไป) Motor Mechanic (General)

นักขายยานยนต์หรือรถคาราวาน Motor Vehicle or Caravan Salesperson

ผู้ประกอบอะไหล่และประดับยนต์ (ทั่วไป) Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter (General)

ล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับองค์ประกอบยานยนต์ Motor Vehicle Parts Interpreter

ช่างกลรถจักรยานยนต์ Motorcycle Mechanic

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาล Nursing Support Worker

ผู้จัดการที่ทำงาน Office Manager

ผู้ให้การดูแลนอกเวลาเรียน Out of School Hours Care Worker

ช่างตีตัวถัง Panelbeater

ผู้ให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล Personal Care Assistant

ช่างเทคนิกเภสัชกรรม Pharmacy Technician

ช่างประปา (ทั่วไป) Plumber (General)

ช่างเชื่อมแรงดันสูง Pressure Welder

ผู้บริหารจัดการโครงการหรือโครงงาน Program or Project Administrator

ผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ Property Manager

เจ้าหน้าที่สันทนาการ Recreation Officer

พนักงานสถานรับดูแลแบบอยู่อาศัย Residential Care Worker

ผู้จัดการค้าปลีก (ทั่วไป) Retail Manager (General)

ผู้ควบคุมค้าปลีก Retail Supervisor

ผู้จัดการการขายและการตลาด Sales and Marketing Manager

ช่างโลหะแผ่น Sheetmetal Trades Worker

วิศวกรเรือ Ship's Engineer

กัปตันเรือ Ship's Master

ช่างเครื่องยนต์ขนาดเล็ก Small Engine Mechanic

ช่างเทคนิกเสียง Sound Technician

ผู้จัดการด้านการขนส่งและแจกจ่าย Supply and Distribution Manager

นักบัญชีภาษี Taxation Accountant

ช่างต่อสายโทรคมนาคม Telecommunications Cable Jointer

ช่างสายโทรคมนาคม Telecommunications Linesworker

ช่างเทคนิกโทรคมนาคม Telecommunications Technician

ผู้ช่วยการบำบัด Therapy Aide

ไกด์ทัวร์ Tour Guide

พนักงานขับรถบรรทุก (ทั่วไป) Truck Driver (General)

ผู้ปลูกผัก Vegetable Grower

ช่างทาสียานยนต์ Vehicle Painter

พยาบาลสัตวบาล Veterinary Nurse

ผู้ควบคุมพนักงานเสิร์ฟอาหาร Waiter Supervisor

ผู้ควบคุมโรงงานน้ำหรือโรงงานบำบัดน้ำเสีย Waste Water or Water Plant Operator

ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ Web Administrator

นักออกแบบเว็บไซต์ Web Designer

ช่างเชื่อม (ชั้นหนึ่ง) Welder (First Class)

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ Welfare Worker

เจ้าหน้าที่เยาวชน Youth Worker

“มีแรงจูงใจเป็นอย่างมากให้ย้ายไปยังเอ็นที”

Northern Territory Chief Minister Michael Gunner
มุขมนตรีมณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอร์รี นายไมเคิล กันเนอร์
SBS

มุขมนตรีมณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอร์รี นายไมเคิล กันเนอร์กล่าวว่า ช่องทางไปสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่เพิ่มขึ้นมาใน DAMA II นั้น เป็นแรงจูงใจอย่างมากให้ผู้ย้ายถิ่นฐานนั้นย้ายไปอยู่ที่เอ็นทีเป็นระยะยาว

“สิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับรัฐบาลพรรคแรงงานของมณฑลฯ ก็คือตำแหน่งงาน แต่เราทราบว่าการเข้าถึงหรือการรักษาแรงงานที่เหมาะสมเอาไว้นั้นเป็นปัญหาหลักสำหรับนายจ้างหลายราย และก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีลูกจ้างเพิ่มมากขึ้น” นายกันเนอร์กล่าว

“เรายังทราบว่าการที่มีคนย้ายมาอยู่ในมณฑลฯ เพิ่มมากขึ้นนั้นก็จะเท่ากับตำแหน่งงานที่มากขึ้น”

“รัฐบาลพรรคแรงงานของมณฑลฯ ได้ต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้มีการรวมช่องทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเอาไว้ในข้อตกลงห้าปีครั้งใหม่นี้ด้วย ซึ่งเราคาดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะที่ย้ายมาอยู่ในมณฑลฯ ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

“เอ็นทีนั้นมีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจเกี่ยวกับชาวต่างชาติ และพวกเขาก็เป็นผู้ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร และความหลากหลายทางสังคมที่สำคัญ” ข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยให้เรื่องดังกล่าวดำเนินต่อไป

ติดตามฟังรายการ เอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

 

Source SBS Punjabi