Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ข้อสอบสัญชาติใหม่: คุณจะสอบผ่านไหม?

Citizenship appointments resume in all states and territories Source: AAP

ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2020 ข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียรูปแบบใหม่จะถูกนำมาใช้ โดยจะมุ่งเน้นอย่างชัดเจนที่เรื่องค่านิยมของออสเตรเลีย นายอลัน ทัดจ์ รักษาการณ์รัฐมนตรีด้านอพยพย้ายถิ่น สัญชาติ บริการผู้อพยพ และกิจการพหุวัฒนธรรม ประกาศ

รัฐมนตรีทัดจ์ กล่าวว่า “ข้อสอบขอสัญชาติฉบับปรับปรุงใหม่นี้ จะมีคำถามใหม่ที่มีความหมายมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นพลเมืองจะต้องเข้าใจและยึดมั่นในค่านิยมของเรา เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเคารพซึ่งกันและกัน โอกาสที่เท่าเทียมกัน ความสำคัญของประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม”

“พวกเรากำลังขอให้ผู้ที่สมัครขอสัญชาติต้องเข้าใจค่านิยมของเราอย่างลึกซึ้งขึ้น ก่อนที่พวกเขาจะแสดงพันธกรณีอันสูงสุดต่อชาติของเรา”

เนื้อหาสำคัญของบทความ:

  • ข้อสอบขอสัญชาติใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2020
  • ข้อสอบใหม่นี้จะมีคำถามเกี่ยวกับค่านิยมของออสเตรเลียด้วย
  • มีผู้สมัครขอสัญชาติกว่า 159,000 ที่กำลังรอรับสัญชาติออสเตรเลีย 

ข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียถูกออกแบบมาเพื่อประเมินว่า ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมีความรู้พอเพียงหรือไม่ เกี่ยวกับออสเตรเลีย ระบอบประชาธิปไตยของออสเตรเลีย ความเชื่อและค่านิยม และความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับการมีสัญชาติออสเตรเลีย

การสอบสัญชาติจะทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละคำถามในข้อสอบจะมีตัวเลือกคำตอบให้ (multiple choice) และข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

การสอบสัญชาติแบบใหม่นี้จะมีคำถามที่ผู้สอบสัญชาติต้องตอบ 20 ข้อ พร้อมตัวเลือกคำตอบสำหรับคำถามแต่ละข้อ ในบรรดาคำถามเหล่านั้น จะมีคำถาม 5 ข้อที่เกี่ยวกับค่านิยมของออสเตรเลียโดยเฉพาะ

ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามทั้ง 5 ข้อเกี่ยวกับค่านิยมออสเตรเลีย ให้ถูกต้องทั้งหมด โดยผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 75 โดยรวม จึงจะสอบผ่าน

คุณจะสอบผ่านหรือไม่สำหรับข้อสอบสัญชาติใหม่นี้มาทดสอบตัวเองกับแบบจำลองข้อสอบสัญชาติรูปแบบใหม่

เพื่อเตรียมตัวในการสอบสัญชาติ คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Australian Citizenship: Our Common Bond ที่รัฐบาลออสเตรเลียมีให้ผู้ที่สมัครขอสัญชาติออสเตรเลียอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาด้านค่านิยมของออสเตรเลียที่เสริมเข้ามาใหม่ พร้อมมีแบบข้อสอบจำลองให้ฝึกทำ 

ขณะเดียวกัน นายทัดจ์ ได้เผยว่า “จากข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2020 มีผู้สมัครขอสัญชาติ 159,846 ที่กำลังรอผลการสมัครขอสัญชาติของพวกเขาอยู่”

ระยะเวลารอคอยโดยเฉลี่ยขณะนี้อยู่ที่ 27 เดือนนับจากวันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันเข้าพิธีรับมอบสัญชาติ


ประชาชนในออสเตรเลียต้องอยู่ห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร คุณสามารถตรวจดูว่ามีข้อจำกัดใดบ้างที่บังคับใช้อยู่ในรัฐและมณฑลของคุณ ที่นี่

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาขณะนี้สามารถทำได้ทั่วออสเตรเลีย หากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Health Information Hotline) ที่หมายเลข 1800 020 080

รัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียยังได้มีแอปพลิเคชัน COVIDSafe เพื่อติดตามและแจ้งเตือนผู้ที่พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้จากแอปสโตร์ (app store) สำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ อ่านเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ ที่นี่

คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้ ที่นี่

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

Source SBS Hindi
This story is also available in other languages.
Show languages