Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

โควิด-19 ในออสเตรเลีย: วัคซีน และข้อมูลที่ต้องทราบในภาษาของคุณ

Close up of covid vaccine vials Source: AAP Image

เอสบีเอส มุ่งมั่นรายงานข่าวสารที่น่าเชื่อถือที่ทำให้คุณทันทุกสถานการณ์ล่าสุด เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาษาของคุณ สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ต้องรู้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนี้ทุกคน (สำหรับข้อมูลล่าสุด คลิกอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่าง)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2021 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ที่นำเสนอเป็นภาษาไทย คลิกที่นี่ 


วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19

รัฐบาลออสเตรเลีย ได้ให้คำมั่นในการเปิดโอกาสใหประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทันทีที่วัคซีนผลิตได้สำเร็จ

ออสเตรเลียมียุทธศาสตร์เปิดตัววัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 แห่งชาติ (COVID-19 Vaccine National Rollout Strategy) ซึ่งได้มีการระบุแนวทางดังต่อไปนี้ 

 • การกำหนดความสำคัญของประชาชนในการรับวัคซีน และกรอบเวลาว่าจะจ่ายวัคซีนของผู้ผลิตรายใดก่อนในออสเตรเลีย
 • รายละเอียดแนวทางการจ่ายวัคซีนให้กับผู้ทำงานในแนวหน้าเพื่อรับมือกับไวรัสโคโรนา (frontline worker) รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค บริเวณชายแดน และผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้เข้ารับการดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุ
 • สถานที่เริ่มต้นจ่ายวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาให้กับประชาชนทั่วออสเตรเลีย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรดแมปวัคซีนโควิด-19 ของออสเตรเลีย คลิกที่นี่

COVID-19 vaccine national roll-out strategy
Australian Government - Department of Health

ทั้งนี้ จำนวนโดสวัคซีนในช่วงแรกนั้นจะมีจำนวนจำกัด กลุ่มที่ความสำคัญสูงสุดจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกในช่วงแรกของการจ่ายวัคซีน

 • ระยะที่ 1 - วัคซีนของไฟเซอร์/ไบออนเทค: จะฉีดให้กับคนทำงานในสถานกักโรคและบริเวณชายแดน พนักงานและผู้เข้ารับการดูแลในสถานดูแลผู้พิการ และผู้สูงอายุ
 • ระยะที่ 2 - วัคซีนของไฟเซอร์/ไบออนเทค: จะฉีดให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป บุคลากรด้านสุขภาพในสาขาอื่น ๆ ชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอเรส สเตรทที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ผู้ใหญ่ทั่วไปที่มีอายุน้อยกว่าและมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉิน และพนักงานแปรรูปเนื้อสัตว์​
 • ระยะที่ 3 - วัคซีนของแอสตร้าเซเนก้า และโนวาแวกซ์: จะฉีดให้กับผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอเรส สเตรท ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงคนอื่น ๆ
 • ระยะที่ 4  - วัคซีนของแอสตร้าเซเนก้า และโนวาแวกซ์: จะมีการรักษาสมดุลในอัตราการฉีดวัตซีนในผู้ใหญ่ และติดตามเพื่อฉีดวัคซีนให้กับชาวออสเตรเลียที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใน 3 ระยะแรก
 • ระยะที่ 5  - วัคซีนของแอสตร้าเซเนก้า และโนวาแวกซ์: จะฉีดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากได้รับคำแนะนำ

ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับโควิด-19

รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทางเว็บท่าด้านสุขภาพจิต Head to Health เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา และในระหว่างการกักแยกตนเองเพื่อเฝ้าระวังอาการ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เพิ่มจำนวนครั้งสำหรับการรับบริการบำบัดทางจิตใจที่ได้รับการชดเชยค่าบริการให้จากเมดิแคร์เพิ่มอีก 10 ครั้งในแต่ละปี สำหรับผู้เข้ารับการรักษาทุกคนที่มีแผนดูแลสุขภาพจิต (Mental health care plan) ของ Better Access to Psychiatrists, Psychologists and General Practitioners ผ่านโครงการ MBS (Better Access)

ความเดือดร้อนทางการเงิน (Pandemic Leave Disaster Payment)

หากคุณประสบความเดือดร้อนทางการเงิน ไปที่เว็บไซต์ COVID-19 Money Smart หรือโทรศัพท์ไปที่สายช่วยเหลือหนี้สินแห่งชาติ (National Debt Helpline) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1800 007 007

รัฐบาลสหพันธรัฐมีความช่วยเหลือทางการเงินในสถานการณ์ภัยพิบัติ สำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยเมื่อลางานเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (pandemic leave) ซึ่งจะจ่ายให้กับคนทำงานที่ไม่มีรายได้เนื่องจากต้องกักแยกตนเอง ไปเข้ารับการกักโรค หรือต้องให้การดูแลผู้ที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ Pandemic Leave Disaster Payment ในรัฐและมณฑลต่าง ๆ

ไวรัสโคโรนานี้แพร่กระจายได้อย่างไร และจะป้องกันได้อย่างไร

เชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มสูงที่จะแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งผ่าน:

 • การพบปะใกล้ชิดกับบุคคลหนึ่ง ขณะที่บุคคลนั้นอยู่ในระยะสามารถแพร่เชื้อได้ แม้ว่าจะไม่มีอาการปรากฎ
 • การพบปะใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ โดยเป็นผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม
 • สัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวต่างๆ (เช่น ลูกปิดประตู หรือโต๊ะ) ที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่ โดยเป็นเชื้อที่ออกมาจากการไอหรือจามของบุคคลที่ได้รับการยืนยันว่ามีเชื้อ และหลังจากนั้น ใช้มือสัมผัสกับปากหรือใบหน้าของคุณเอง

คุณสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ ด้วยการรักษาสุขอนามัยของมือ รวมถึงการไอหรือจาม และรักษาระยะห่างจากผู้อื่นเมื่อคุณรู้สึกไม่สบาย ซึ่งเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดจากเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ คุณควรปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้

 • รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1.5 เมตร และรักษากฎความหนาแน่นที่ 1 คน ต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร 
 • ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำเสร็จแล้ว
 • ปิดปากและจมูกเมื่อคุณไอหรือจาม ทิ้งกระดาษทิชชูให้เหมาะสม และใช้เจลหรือน้ำยาล้างมือที่มีส่วนผลสมของแอลกอฮอล์
 • หากคุณไม่สบาย หลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้อื่น (และอยู่ห่างจากผู้อื่นมากกว่า 1.5 เมตร) 

รัฐบาลออสเตรเลียแนะนำให้ผู้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียทุกคนดาวน์โหลดแอป COVIDSafe

หากคุณมีอาการ ไปรับการตรวจหาเชื้อ

อาการของเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่อาการป่วยเล็กน้อยไปจนถึงอาการปอดบวม และมีอาการคล้ายคลึงกับอาการของหวัดและไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้แก่:

 • มีไข้
 • มีอาการในระบบทางเดินหายใจ
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • หายใจลำบาก
 • อาการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึง มีน้ำมูกไหล ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่างกายหรือข้อต่อ คลื่นไส้ ท้องเสีย อาเจียน สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่น มีการรับรู้รสชาติที่เปลี่ยนไป ไม่รู้สึกอยากอาหาร และรู้สึกอ่อนเพลีย

หน่วยงานทางการของออสเตรเลียได้พัฒนาแบบตรวจสอบอาการโควิด-19 (COVID19 Symptom Checker) ที่คุณสามารถใช้จากบ้าน 

ยังไม่มีการรักษาใดโดยเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนา ยาปฏิชีวนะ หรือแอนตี้ไบโอติก ใช้ไม่ได้ผลกับไวรัสต่างๆ อาการป่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาได้โดยการดูแลช่วยเหลือทางการแพทย์

หากคุณมีอาการต่าง ๆ ของไวรัสโคโรนา อย่าเดินทางไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาล โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลทราบว่าคุณมีอาการ คุณยังคงต้องกักแยกตัวเพื่อกักโรคที่บ้านของคุณ หรือในโรงแรม หรือในสถานให้บริการด้านสุขภาพ จนกว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจะแจ้งคุณว่า มีความปลอดภัยเพียงพอที่คุณจะกลับไปทำกิจกรรมตามปกติได้

หากคุณต้องการพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับอาการของคุณ โทรศัพท์ไปยัง National Coronavirus Helpline (สายด่วนทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา) ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วัน ที่หมายเลข 1800 020 080

0:00

จะสามารถไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาได้ที่ไหนบ้าง

คลิกอ่านที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อค้นหาคลินิกตรวจหาเชื้อในแต่ละรัฐและมณฑล

หากคุณได้รับผลการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา คุณจะต้องกักกันตนเอง

 • ไม่ออกไปยังสถานที่สาธารณะ เช่น ที่ทำงาน โรงเรียน ศูนย์การค้า ศูนย์ดูแลเด็ก หรือมหาวิทยาลัย
 • ขอให้คนอื่นไปซื้ออาหารและของใช้จำเป็นมาให้คุณ และให้พวกเขาวางของนั้นไว้หน้าประตูบ้านของคุณ
 • อย่าให้คนที่มาหาเข้ามาในบ้าน ให้เข้าบ้านได้เพียงแค่คนที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับคุณเท่านั้น

ใครมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะป่วยหนัก?

บางคนที่ติดเชื้ออาจไม่ป่วยเลยก็ได้ บางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งพวกเขาจะหายป่วยได้ไม่ยากนัก และบางคนอาจป่วยหนัก และล้มป่วยอย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้กับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะป่วยหนักจากการติดเชื้อคือ:

 • ชาวอะบอริจิน และชาวเกาะทอเรส สเตรท ที่อายุ 50 ปีหรือมากกว่า ซึ่งมีอาการป่วยเรื้อรังตั้งแต่ 1 อาการขึ้นไป
 • ประชาชนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอาการป่วยเรื้อรัง อาการป่วยที่รวมอยู่ในคำจำกัดความของ “อาการทางการแพทย์ที่เรื้อรัง” (Chronic medical conditions) จะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีหลักฐานปรากฎมากขึ้น
 • ประชาชนที่อายุ 70 ปีหรือมากกว่า
 • ประชาชนที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ฉันควรสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่

มีการแนะนำหรือบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในบางรัฐและมณฑลของออสเตรเลีย 

หากสถานการณ์ในรัฐและมณฑลที่ท่านอาศัยมีการเปลี่ยนแปลง คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยอาจเปลี่ยนแปลงด้วย มันสำคัญที่จะติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำแนะนำในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณ รัฐและมณฑลที่ท่านอาศัยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับคำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัย โปรดตรวจสอบข้อมูลจากรัฐบาลรัฐและมณฑลต่าง ๆ 

เมื่อคุณสวมใส่หน้ากากอนามัย คุณควรสวมใส่ให้ถูกต้อง

 • ล้างหรือทำความสะอาดมือของคุณก่อนสวมใส่และถอดหน้ากากอนามัย
 • ทำให้แน่ใจว่า หน้ากากอนามัยปกคลุมทั้งปากและจมูก และมีความกระชับบริเวณใต้คาง ดั้ง และด้านข้างบริเวณใบหน้า
 • อย่าจับด้านหน้าของหน้ากากอนามัยขณะถอดหรือสวมใส่หน้ากาก
 • อย่าปล่อยหน้ากากให้ห้อยอยู่บริเวณคอ หรืออยู่หลวม ๆ บริเวณใต้จมูก
 • อย่าใช้หน้ากากชนิดใช้ครั้งเดียวซ้ำอีกครั้ง สำหรับหน้ากากแบบใช้ซ้ำได้ ซักล้างและตากให้แห้งอย่างสม่ำเสมอ และเก็บไวัในที่สะอาดและแห้ง 

การเดินทางเข้า-ออกออสเตรเลีย หรือภายในประเทศ

รัฐและมณฑลต่างๆ สามารถออกข้อบังคับของตนได้ รวมไปถึงการปิดพรมแดนระหว่างรัฐ 

การเก็บข้อมูลแบบภาคบังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ มีการเก็บข้อมูลแบบภาคบังคับในการเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อช่วยให้รัฐและมณฑลต่าง ๆ ในการติดตามเส้นทางการแพร่เชื้อ โดยจะมีการเก็บข้อมูลชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมถึงรัฐและมณฑลที่ผู้เดินทางอาศัย

หลักปฏิบัติของระบบขนส่งสาธารณะ

ระบบขนส่งสาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของในแต่ละรัฐและมณฑล โดยคณะรัฐบาลแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสาร และพนักงานบนโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการไม่เดินทางหากรู้สึกไม่สบาย รักษาระยะห่างระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสารคนอื่น ๆ และหลีกเลี่ยงการหยิบจับหรือใช้เงินสด

การเดินทางระหว่างประเทศ

มีมาตรการชั่วคราวในการกำหนดจำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่สามารถเดินทางมายังท่าอากาศยานในออสเตรเลียจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ Smart Traveller

ข้อกำหนดในการกักโรคและการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนานั้น มีการจัดการและบังคับใช้โดยรัฐบาลของรัฐและมณฑลต่าง ๆ

หากคุณต้องการเดินทางออกจากออสเตรเลีย คุณอาจสามารถสมัครทางออนไลน์เพื่อขอยกเว้นให้เดินทางได้ หากกรณีของคุณจัดอยู่ในประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง

 • การเดินทางของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการไปให้ความช่วยเหลือ
 • การเดินทางของคุณจำเป็นในการดำเนินอุตสาหกรรมและธุรกิจที่จำเป็น (รวมทั้งอุตสาหกรรมการส่งออกและนำเข้า)
 • คุณกำลังเดินทางไปรับการรักษาทางการแพทย์ที่เร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถทำได้ในออสเตรเลีย
 • คุณกำลังเดินทางไปเพื่อจัดการธุระส่วนตัวที่เร่งด่วนและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 • มีเหตุผลที่น่าเห็นอกเห็นใจหรือเหตุผลด้านมนุษยธรรม
 • การเดินทางของคุณไปเพื่อประโยชน์ของชาติ

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขในการเดินทางออกจากออสเตรเลีย

กระทรวงการต่างประเทศมีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาของคุณ: ข้อมูลสำหรับชุมชนของคุณเป็นภาษาไทย


ข้อมูลจากรัฐบาลออสเตรเลีย

 • ข้อมูลการจัดการกับไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลออสเตรเลีย คลิกที่นี่
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเป็นภาษาอังกฤษ ไปที่เว็บไซต์หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลออสเตรเลีย คลิกที่นี่ 
 • ข้อมูลสำหรับชุมชนในออสเตรเลียเป็นภาษาของคุณ จากหน่วยงานมหาไทย (Department of Home Affairs) คลิกที่นี่ 

ประชาชนในออสเตรเลียต้องอยู่ห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร โปรดตรวจสอบมาตรการจำกัดการรวมกลุ่มในรัฐและมณฑลที่ท่านอาศัย

หากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Health Information Hotline) ที่หมายเลข 1800 020 080

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเป็นภาษาต่าง ๆ 63 ภาษา ที่เว็บไซต์ www.sbs.com.au/coronavirus

ตรวจสอบแนวทางที่เกี่ยวข้องในรัฐและมณฑลของคุณที่นี่: รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW), รัฐวิกตอเรีย (Victoria), รัฐควีนส์แลนด์ (QLD), รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA), รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SA), มณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT), มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย (ACT), รัฐแทสเมเนีย (TAS)  


รายการ เอสบีเอส ไทย ออนไลน์ ออกอากาศสดหนึ่งชั่วโมงเต็ม กดฟังได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกจันทร์และพฤหัสบดี 22.00 น. (เวลาซิดนีย์/เมลเบิร์น) หลังจากนั้นฟังซ้ำได้ทุกเมื่อ

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai