Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

บริการแปลและล่ามฟรีในออสเตรเลีย

Source: Credit: Getty/Louise Beaumont Source: Credit: Getty/Louise Beaumont

ผู้ย้ายถิ่นฐานในออสเตรเลียสามารถใช้บริการแปลและล่ามฟรีได้อย่างไร และใช้ได้ในสถานการณ์ใดบ้าง

อุปสรรคทางภาษาสามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยสำคัญบางอย่างที่จำเป็นในกระบวนการตั้งรกรากใหม่ เช่น การรับบริการด้านการแพทย์ การหาที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่การทำความเข้าใจใบเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ โดยเฉพาะผู้ที่มีความยากลำบากในการออกเสียงภาษาอังกฤษและการทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้คนพูดในภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม มีความช่วยเหลือเรื่องนี้ และอาจเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย


เนื้อหาสำคัญของเรื่อง

  • Translating and Interpreting Services (บริการแปลและล่าม) ให้บริการล่ามฟรีทางโทรศัพท์ โดยมีภาษาให้เลือกกว่า 160 ภาษา
  • เมื่อขอใช้นักแปลหรือล่าม คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการผู้ให้บริการที่เป็นหญิงหรือชาย
  • บริการแปลเอกสารฟรี มีให้สำหรับผู้ถือวีซ่าถาวรส่วนใหญ่และผู้ถือวีซ่าชั่วคราวบางกลุ่ม
  • เอกสารสำหรับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นต้องได้รับการแปลจากนักแปลมืออาชีพที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก NAATI

บางครั้งอาจไม่เพียงพอที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แบบ ‘พอเอาตัวรอด’ การสื่อสารกับผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เช่น แพทย์ ทนายความ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรรัฐบาล อาจเป็นความท้าทายและตึงเครียดสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่น

กระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลีย มีบริการล่ามฟรีสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่ำ นอกจากนี้ ผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีสิทธิยังสามารถใช้บริการแปลเอกสารฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของพวกเขาด้วย

call centre, interpreting services, help for migrants
Credit: Getty/Justin Pumfrey

บริการล่าม

บริการแปลและล่าม Translation and Interpreting Service (TIS National) ให้บริการล่ามฟรี สำหรับผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องและจำเป็นต้องพูดคุยสื่อสารกับองค์กรเอกชนหรือองค์กรรัฐบาล

มีองค์กรและธุรกิจต่างๆ กว่า 22,000 แห่ง ที่ลงทะเบียนไว้กับ TIS National รวมทั้งกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลรัฐและรัฐบาลสหพันธรัฐ เทศบาลท้องถิ่น ผู้ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ เภสัชกร บริการให้บริการน้ำ/ไฟ/แก๊ส บริษัทโทรคมนาคมสื่อสาร บริการฉุกเฉินต่างๆ บริการด้านกฎหมาย และผู้ให้บริการในการตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้ให้บริการชุมชน

คุณรอกคิยา พิโรวา ผู้อำนวยการของ TIS National กล่าวว่า มีข้อตกลงว่าจ้างกับล่ามภาษากว่า 3,000 คน ที่ให้บริการเป็นภาษาต่างๆ กว่า 160 ภาษาทั่วออสเตรเลีย

TIS National ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ วันตลอดปี

บริการของ TIS National มีทั้งบริการล่ามทางโทรศัพท์ที่ให้บริการทันทีโดยไม่ต้องนัดล่วงหน้า บริการล่ามทางโทรศัพท์ที่มีการนัดล่วงหน้า และบริการที่ส่งล่ามไปให้บริการนอกสถานที่

ประชาชนสามารถใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้าด้วยการโทรศัพท์ไปยังบริการ TIS National ที่หมายเลข 131 450

เมื่อโทรศัพท์ไป คุณจะได้รับการต่อสายไปยังล่ามในภาษาที่คุณขอ จากนั้นคุณจำเป็นต้องแจ้งชื่อองค์กรและหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการติดต่อ ก่อนที่การสนทนาทางโทรศัพท์แบบประชุมสามสายจะเริ่มขึ้น

องค์กรหรือหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้กับ TIS National ส่วนใหญ่จะยอมรับที่จะจ่ายค่าบริการล่ามจาก TIS National ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องจ่ายค่าบริการนี้เอง แต่หากหน่วยงานนั้นไม่ยอมจ่ายค่าบริการล่ามที่เกิดขึ้น คุณอาจเปิดบัญชีส่วนตัวกับ TIS National และจ่ายค่าบริการนั้นด้วยตนเอง

บริการล่ามทางโทรศัพท์ที่มีการนัดล่วงหน้านั้นสะดวก เมื่อคุณต้องการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือเมื่อคุณต้องการแน่ใจได้ว่าล่ามมีความเข้าใจในความซับซ้อนและความอ่อนไหวของงานที่คุณมอบหมายให้ทำอย่างเหมาะสม

หากงานที่มอบหมายเป็นกรณีที่มีความอ่อนไหว หรือหากผู้ใช้บริการขอล่ามโดยระบุเพศ เราก็สามารถจัดให้ตามความต้องการเช่นกัน

คุณสามารถจองช่วงเวลาล่วงหน้าเพื่อใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ ด้วยการส่งแบบฟอร์มการจองล่ามล่วงหน้าไปที่เว็บไซต์ของ TIS National

ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องส่งใบจองล่ามล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่ต้องการใช้บริการ และจองล่วงหน้าได้นานที่สุด 90 วันก่อนวันที่ต้องการใช้บริการ

หากการใช้ล่ามทางโทรศัพท์ไม่เหมาะสม TIS National สามารถจัดล่ามไปให้บริการนอกสถานที่ได้ บริการนี้นั้นไม่ฟรี ค่าใช้จ่ายจะคำนวณจากค่าบริการตามที่ใช้

บริการล่ามนอกสถานที่มักได้รับการจองจากองค์กรหรือหน่วยงานที่จำเป็นต้องมีการประชุมซึ่งๆ หน้ากับลูกค้าที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก และสามารถไปให้บริการได้ในทุกสถานที่ทั่วออสเตรเลีย แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีล่ามในพื้นที่ที่สามารถไปให้บริการได้หรือไม่

translating services, on-site translation
Credit: Getty/Casarsa

บริการแปลเอกสาร

กระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียมีบริการแปลเอกสารฟรีไม่เกิน 10 เอกสารสำหรับผู้คนที่กำลังตั้งรกรากใหม่ในออสเตรเลีย

ผู้อยู่อาศัยถาวรส่วนใหญ่ และผู้ถือวีซ่าชั่วคราวบางประเภท ที่ได้เพิ่งได้รับวีซ่ามาภายในเวลาไม่เกิน 2 ปีหลังการอนุมัติ มีสิทธิใช้บริการแปลเอกสารฟรี (Free Translating Service)

ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย รวมทั้ง ผู้ถือบริดจิงวีซ่า (bridging visa) ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว และผู้ถือวีซ่าเวิร์กกิงฮอลิเดย์ ไม่สามารถใช้บริการแปลเอกสารฟรีนี้ได้

ประเภทของเอกสารที่คุณสามารถนำไปรับการแปลฟรีได้ ได้แก่ เอกสารระบุอัตลักษณ์ (เอกสารระบุตัวตน หรือเอกสารประจำตัวต่างๆ) เอกสารด้านการแพทย์ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารด้านการจ้างงาน เอกสารด้านการศึกษา วุฒิการศึกษา รวมทั้ง เอกสารรับรองการแต่งงาน การหย่า หรือการเสียชีวิต และอื่นๆ

Indian wedding, marriage certificate, signing documents
Getty Images

หากคุณไม่มีสิทธิใช้บริการแปลเอกสารฟรีของกระทรวงมหาดไทย หรือคุณจำเป็นต้องใช้บริการแปลเอกสารมากกว่า 10 เอกสาร มีผู้ให้บริการแปลเอกสารมืออาชีพมากมายที่คุณสามารถใช้บริการได้

เมื่อเลือกผู้แปลเอกสาร คุณต้องแน่ใจว่านักแปลผู้นั้นได้รับการรับรองคุณวุฒิจากองค์กร NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)

องค์กรของรัฐบาล มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย และนายจ้างต่างๆ กำหนดให้เอกสารที่แปลต้องมีตราประทับรับรองของ NAATI

คุณมาร์ก เพนติง ผู้บริหารระดับสูงของ NAATI กล่าวว่า คุณสามารถตรวจสอบได้ว่านักแปลได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก NAATI จริงหรือไม่ ด้วยเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์

“หากมีคนอ้างว่าได้รับการรับรองคุณวุฒิ ผู้บริโภคที่จะใช้บริการจากบุคคลนี้ สามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์คุณวุฒิเหล่านั้นได้ที่เว็บไซต์ของเรา”

สามารถติดต่อขอให้บริการแปลเอกสารฟรีได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังบริการ TIS National ที่หมายเลข 131 450

สำหรับบริการ TIS National ให้ไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tisnational.gov.au

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริการแปลเอกสารฟรี ไปดูรายละเอียดได้ที่ https://translating.homeaffairs.gov.au/en 

หากต้องการตรวจสอบว่านักแปลหรือล่ามของคุณได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก NAATI ให้ไปที่เว็บไซต์  www.naati.com.au

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

Source SBS Radio
This story is also available in other languages.