Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ร้านนวดในโฮบาร์ตถูกพบจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมาย

Source: Pixabay

NEWS: บริษัทดำเนินธุรกิจร้านนวดสามแห่งในนครโฮบาร์ต ถูกสั่งให้ต้องจ่ายเงิน 39,830 ดอลลาร์ให้แก่ลูกจ้างของบริษัท 22 คนที่ได้รับค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายกำหนด หลังถูกแฟร์เวิร์คออมบัดส์แมนตรวจพบ

บริษัท King’s Natural Healthcare Pty Ltd ซึ่งทำธุรกิจภายใต้ชื่อ King’s Day Spa and Massage centres และมีผู้อำนวยการบริษัทคือ Yu ‘Sam’ Wang ตกลงยินยอมชดใช้และดำเนินการตามคำสั่ง หลังองค์กรแฟร์เวิร์คออมบัดส์แมน (หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม) พบว่าบริษัทได้ละเมิดพระราชบัญญัติการจ้างงานที่เป็นธรรม

เจ้าหน้าที่สืบสวนของแฟร์เวิร์ค ได้ทำการสืบสวนศูนย์ให้บริการนวดของบริษัท ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางนครโฮบาร์ต ที่ Rosny Park และที่ Glenorchy หลังได้รับคำร้องให้เข้าช่วยเหลือจากลูกจ้างคนหนึ่งของบริษัท

เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์จากการนวดที่พวกเขานวดให้ผู้มาใช้บริการแต่ละครั้ง ระหว่างวันที่ 15 มกราคม-11 มีนาคม 2018 แทนที่จะได้ค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำเป็นรายชั่วโมงตามกฎหมายกำหนด

การกระทำดังกล่าวของบริษัทส่งผลให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างรายสัปดาห์ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่ทำตามข้อปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา ค่าจ้างพิเศษเมื่อทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนขัตฤกษ์ ซึ่งพวกเขามีสิทธิได้รับตามกฎหมายการจ้างงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ออกใบสรุปการจ่ายเงินค่าจ้างหรือสลิปเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างอีกด้วย ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติการจ้างงานที่เป็นธรรม

นางซานดรา พาร์คเกอร์ ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม กล่าวว่า เรื่องนี้นั้นน่าวิตก เนื่องจากลูกจ้างที่ถูกเอาเปรียบเป็นผู้อพยพย้ายถิ่น

“ลูกจ้างจำนวนมากที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดที่ King’s Day Spa and Massage centres เป็นนักเรียนต่างชาติ ที่มีความเสี่ยงถูกเอาเปรียบเป็นพิเศษอยู่แล้วเนื่องจากสถานะวีซ่า” นางพาร์คเกอร์ กล่าว

“เงินที่ต้องจ่ายย้อนหลังซึ่งเป็นจำนวนมากนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้อพยพในอัตราที่เรียกกันว่า 'อัตราท้องตลาด' ที่เป็นการตัดราคาค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละอุตสาหกรรมตามกฎหมายกำหนด”

“ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิในที่ทำงานที่เหมือนกัน ไม่ว่าพวกเขาจะมีสัญชาติใด และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละอุตสาหกรรมของออสเตรเลียนั้นเป็นสิ่งที่เจรจาต่อรองกันไม่ได้” นางพาร์คเกอร์ กล่าว

นายจ้างและลูกจ้างคนใดที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของแฟร์เวิร์ค หรือโทรศัพท์ไปที่สายด่วน Fair Work Infoline ที่เบอร์ 13 13 94 หากต้องการล่ามแปลภาษาเพื่อช่วยในการพูดคุย ให้โทรศัพท์ไปที่ 13 14 50

ติดตามฟังรายการ เอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

Source Fair Work Ombudsman