Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

จะไปรับวัคซีนโควิด-19 อย่างไรในออสเตรเลีย

COVID-19 vaccines Source: Getty Images/Tang Ming Tung

โครงการเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ของออสเตรเลียกำลังดำเนินการในขณะนี้ บทความนี้จะอธิบายว่า คุณจะสามารถจองนัดหมายเพื่อไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ไหน และเมื่อไหร่

แผนยุทธศาสตร์การเปิดตัววัคซีนไวรัสโควิด-19 ระดับชาติของออสเตรเลีย ได้ระบุชี้ถึงกลุ่มประชากรที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ก่อนคนกลุ่มอื่นๆ และสถานที่ซึ่งจะมีการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพด้านหน้า เจ้าหน้าที่ในสถานกักกันโรค และเจ้าหน้าที่พิทักษ์พรมแดน เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุ และสถานดูแลผู้พิการทุพพลภาพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นกลุ่มประชากรที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ก่อนคนกลุ่มอื่น ตามแผนยุทธศาสตร์การเปิดตัววัคซีนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณจะสามารถจองนัดหมายในการฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่ และที่ไหน ไปที่เว็บไซต์ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/

ตรวจสอบสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/  

หากคุณยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาในออสเตรเลีย

คุณสามารถจองนัดหมายเพื่อไปรับการฉีดวัคซีนกับแพทย์จีพีของคุณ และรับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในภาษาของคุณ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

การเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ของออสเตรเลียแบบ 2 โดส
การเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ของออสเตรเลียแบบ 2 โดส
Australian Department of Health

วัคซีนที่ได้รับการแนะนำคืออะไร

กลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลีย (ATAGI) ได้กำหนดให้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคเมอร์เนตี (Comirnaty)” เป็นวัคซีนตัวเลือกแรกสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี 

วัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เป็นวัคซีนตัวเลือกแรกสำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีหรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม หากคุณอายุระหว่าง 18-59 ปี คุณสามารถเลือกที่จะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาได้ หลังปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และยื่นแบบฟอร์มให้ความยินยอม

วัคซีนของโมเดอร์นา (Moderna) จะได้การรับรองเฉพาะกาลสำหรับการฉีดให้แก่ชาวออสเตรเลียที่มีอายุ 18 ปีและมากกว่า โดยคาดว่าจะมีการเริ่มฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้ประชาชนตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป


ประชากรที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการรับวัคซีนโควิด-19
ประชากรที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการรับวัคซีนโควิด-19
Australian Department of Health

ประวัติการฉีดวัคซีนของคุณจะถูกเก็บไว้ในบันทึกสาธารณะ

รัฐบาลจะต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อติดตามว่าใครที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วบ้าง สิ่งนี้เป็นข้อผูกพันของผู้ให้บริการในโครงการวัคซีนออสเตรเลีย ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นรายบุคคล

ข้อมูลสถานะการฉีดวัคซีนรายบุคคล คาดว่าจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ My Health Record และ Medicare (ในประวัคการรับภูมิคุ้มกัน หรือ Immunisation History Statement) หรืออาจเป็นใบรับรองที่ออกให้เป็นกระดาษ ในวันและเวลาที่ได้รับการฉีดวัคซีน ตามมาด้วยสำเนาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะจัดส่งไปทางอีเมล์  

 

วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด ฉีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วัคซีนต้านไวรัสโคโรนาทุกชนิดไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับพลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร และผู้ถือวีซ่าทุกชนิด ผู้ใดก็ตามในออสเตรเลียที่ถือวีซ่านักศึกษา (student visa) วีซ่าทำงาน (working visa) วีซ่าทักษะ (skilled visa) วีซ่าครอบครัว (family visa) วีซ่าคู่ครอง (partner visa) วีซ่าผู้ลี้ภัย (refugee visa) วีซ่าเพื่อการปกป้องชั่วคราว (temporary protection visa) วีซ่ามนุษยธรรม (humanitarian visa) วีซ่าส่วนภูมิภาค (regional visa) วีซ่าบริดจิง (bridging visa) หรือวีซ่าพิเศษ (special visa) จะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในทัณฑสถาน ยังได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ถูกยกเลิกวีซ่าด้วย

คุณสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเป็นภาษาไทย จาก เอสบีเอส ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/coronavirus


ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

    • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากหน่วยงานสาธารณสุข (Department of Health) ในภาษาของคุณ
    • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากหน่วยงานมหาดไทย (Department of Home Affairs) ในภาษาของคุณ

ประชาชนในออสเตรเลียต้องอยู่ห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร โปรดตรวจสอบมาตรการจำกัดการรวมกลุ่มในรัฐและมณฑลที่ท่านอาศัย

หากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Health Information Hotline) ที่หมายเลข 1800 020 080 

ตรวจสอบแนวทางที่เกี่ยวข้องในรัฐและมณฑลของคุณที่นี่: รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW), รัฐวิกตอเรีย (Victoria), รัฐควีนส์แลนด์ (QLD), รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA), รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SA), มณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT), มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย (ACT), รัฐแทสเมเนีย (TAS)  


คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้ ที่นี่

หากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Health Information Hotline) ที่หมายเลข 1800 020 080

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ facebook.com/sbsthai