Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

รร. ประถมรัฐนิวเซาท์เวลส์จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือจะถูกสั่งห้ามที่่โรงเรียนประถมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ Source: Source: Getty

NEWS: รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนของรัฐตั้งแต่ปี 2019 เพื่อแก้ปัญหาการข่มเหงรังแกและกำจัดสิ่งไขว้เขวในชั้นเรียน

You can read the full version of this story in English on SBS News here.

จะมีการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

รัฐบาลของรัฐได้ประกาศในวันนี้ (13 ธ.ค.) หลังจากที่มีการประเมินเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน

“เป็นที่น่าเสียดายว่า โทรศัพท์มือถือนั้น นอกจากจะทำให้ไขว้เขวแล้ว ยังก่อให้เกิดความเครียดในเด็กเล็ก - และเราก็ไม่สามารถที่จะให้เรื่องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นต่อไปได้” มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ นางแกลดีส์ เบเรจิกเลียน กล่าวกับรายนการซันไรซ์ของสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ด

“เรากำลังสื่อสารอย่างแข็งกร้าวออกไปสู่ทุกคน ว่าเด็กๆ นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการปกป้อง”

NSW Premier Gladys Berejiklian talks to reporters.
มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ แกลดีส์ เบเรจิกเลียน ขณะพูดคุยกับผู้สื่อข่าว (Source: AAP)
AAP

กรมการศึกษาจะมีแนวทางปฏิบัติให้กับโรงเรียนต่างๆ ว่าการห้ามใช้นั้นจะมีวิธีดำเนินการเช่นไร แต่ก็เชื่อกันว่านักเรียนจะไม่สามารถแตะต้องโทรศัพท์ได้ในระหว่างวัน

นางเบเรจิกเลียนกล่าวว่า หากมีคำของร้องเป็นพิเศษจากผู้ปกครอง โทรศัพท์ก็จะได้รบการเก็บเอาไว้ เพื่อให้สามารถใช้ได้ในช่วงก่อนและหลังเลิกเรียน

โดยที่โรงเรียนมัธยมนั้นก็สามารถที่จะเลือกเข้าร่วมห้ามใช้ได้ด้วยเช่นกัน

นายไมเคิล คารร์-เกรก นักจิตวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าการประเมินในเรื่องนี้กล่าวว่า โทรศัพท์มือถือนั้นมีความเสี่ยงต่อเด็กๆ

“จริงๆ แล้วทั้งหมดก็จะเกื่ยวกับการที่เด็กๆ นั้น พุ่งเป้าไปยังบทเรียนต่างๆ มีการเข้าสังคมที่ดีขึ้น ลดการใช้โซเชียลมีเดีย และลดการข่มเหงรังแกทางออนไลน์ ตลอดจนการใช้ภาพต่างๆ ทางออนไลน์อย่างผิดวิธี” เขากล่าวกับสถานีวิทยุ 2GB

Source Getty Images