Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

นิวเซาท์เวลส์ประกาศเปลี่ยนแปลงวีซ่าถาวรแรงงานทักษะ

Source: Supplied

NEWS: รัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงการวีซ่าถาวรสำหรับผู้มีทักษะที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลรัฐ (Skilled nominated visa 190) สำหรับปี 2019-2020 โดยเป็นข่าวดีสำหรับเชฟ กุ๊ก และช่างเครื่องยนต์ แต่ปิดประตูสำหรับผู้สมัครในบางอาชีพที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานระบุ

ติดตามฟังรายการ เอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

You can read the full article in English here.

โครงการใหม่สำหรับการย้ายถิ่นฐานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป และรัฐที่คนนิยมย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียคือรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นได้แถลงการเปลี่ยนแปลงโครงการวีซ่าถาวรสำหรับผู้มีทักษะที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลรัฐ (Skilled nominated visa 190) สำหรับปี 2019-2020

วีซ่าซับคลาส 190 ดังกล่าวเป็นวีซ่าสำหรับการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร ซึ่งต้องได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับวีซ่าจากรัฐบาลของรัฐหรือมณฑลต่างๆ ในออสเตรเลีย

สำหรับรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้น ผู้สมัครในบางอาชีพตอนนี้จะต้องทำตามเงื่อนไขที่เพิ่มเติมเข้ามา อาทิ กำลังอาศัยและทำงานอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

รัฐนิวเซาท์เวลส์ยังได้ริเริ่มระบบที่ระบุจำนวนการรับผู้สมัครสำหรับสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของจำนวนการรับ

“ความต้องการได้รับการเสนอชื่อให้ได้วีซ่าจากรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นสูงมาก รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์จะยังคงเลือกสรรและเชิญผู้สมัครที่มีแต้มสูงสุด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดสำหรับอาชีพในรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการสำหรับวีซ่า 190 ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW 190 List) ต่อไป” รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ ระบุในเว็บไซต์ของตน

“บางอาชีพในรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการสำหรับวีซ่า 190 ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW 190 List) ขณะนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการเสนอชื่อให้ได้รับวีซ่าจากรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์”

“ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับอาชีพเหล่านี้ได้แก่ การอาศัยอยู่ในนิวเซาท์เวลส์และต้องกำลังทำงานอยู่ในนิวเซาท์เวลส์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ในอาชีพที่จะได้รับการเสนอชื่อนั้น”

นายโรฮิต โมฮาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐาน กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ปิดประตูสำหรับผู้สมัครในบางอาชีพที่ไม่ได้กำลังอาศัยและทำงานอยู่ภายในรัฐ

“การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบโดยเฉพาะแก่นักบัญชี วิศวกร พยาบาล และผู้ทำงานในสาขาไอที” นายโมฮาน กล่าวกับ เอสบีเอส ฮินดี

“ก่อนหน้านี้ นักเรียนจำนวนมาก โดยเฉพาะจากรัฐวิกตอเรียย้ายไปยังรัฐนิวเซาท์เวลส์ เนื่องจากรายชื่ออาชีพที่เป็นที่ต้องการนั้นมากกว่าของรัฐวิกตอเรีย ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นปิดประตูสำหรับบัณฑิตด้านการบัญชีและไอทีเป็นจำนวนมากจากวิกตอเรียและจากรัฐอื่นๆ ในการสมัครขอวีซ่าทักษะถาวรที่ต้องมีรัฐนิวเซาท์เวลส์เสนอชื่อ”

“ขณะเดียวกัน ผู้ที่เลือกแล้วที่จะอาศัยและทำงานอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ขณะนี้ก็จะได้ประโยชน์จากโอกาสนี้ การแข่งขันสำหรับพวกเขาจะลดลง” นายโมฮาน อธิบาย

ข่าวดีสำหรับเชฟ กุ๊ก และช่างยนต์

รายการใหม่ของอาชีพที่เป็นที่ต้องการสำหรับวีซ่า 190 ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW 190 List) เป็นข่าวดีสำหรับเชฟ กุ๊ก และช่างเครื่องยนต์ นายโมฮาน ระบุ

“อาชีพเหล่านี้มีการเปิดรับจำนวนมาก และไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ว่าจะต้องกำลังอาศัยและทำงานอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์”

นายโมฮาน กล่าวต่อไปว่า การตัดสินใจของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ ที่จะเริ่มใช้ระบบแสดงจำนวนผู้สมัครที่จะรับนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน

“มันจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้สมัครจะต้องมีแต้มที่สูงจึงจะได้รับคำเชิญให้สมัครขอวีซ่าในอาชีพที่มีจำนวนการรับต่ำและจำกัด”

รายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการสำหรับวีซ่า 190 ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW 190 List) 

ANZSCO Code

Occupation

(อาชีพ)

Availability

(จำนวนที่รับ)

Additional criteria

(ข้อกำหนดเพิ่มเติม)

132111Corporate Services ManagerLowNo
132211Finance ManagerMediumNo
132311Human Resource ManagerLowNo
132511Research and Development ManagerLowNo
133111Construction Project ManagerLowNo
133211Engineering ManagerLowNo
133512Production Manager (Manufacturing)MediumNo
134111Child Care Centre ManagerLimitedNo
134212Nursing Clinical DirectorLimitedNo
134214Welfare Centre ManagerLimitedNo
134299Health and Welfare Services Managers necLowNo
135112ICT Project ManagerMediumNo
139911Arts Administrator or ManagerLimitedNo
139912Environmental ManagerLimitedNo
139914Quality Assurance ManagerLowNo
141111Cafe or Restaurant ManagerMediumNo
141311Hotel or Motel ManagerLowNo
211112Dancer or ChoreographerLimitedNo
211213Musician (Instrumental)LimitedNo
212312Director (Film, Television, Radio or Stage)LimitedNo
221111Accountant (General)MediumYes
221112Management AccountantLimitedYes
221113Taxation AccountantLimitedYes
221213External AuditorMediumYes
221214Internal AuditorLowYes
224111ActuaryLowNo
224112MathematicianLowNo
224113StatisticianLowNo
224311EconomistLimitedNo
224711Management ConsultantLowNo
225113Marketing SpecialistMediumNo
225311Public Relations ProfessionalLowNo
232111ArchitectMediumNo
232112Landscape ArchitectLimitedNo
232411Graphic DesignerMediumNo
232412IllustratorLowNo
232511Interior DesignerLimitedNo
233111Chemical EngineerLimitedYes
233112Materials EngineerLimitedNo
233211Civil EngineerHighYes
233212Geotechnical EngineerLimitedNo
233213Quantity SurveyorLimitedNo
233214Structural EngineerLowNo
233215Transport EngineerLimitedNo
233311Electrical EngineerLimitedYes
233411Electronics EngineerLimitedYes
233511Industrial EngineerLimitedYes
233512Mechanical EngineerLowYes
233513Production or Plant EngineerLimitedYes
233611Mining Engineer (Excluding Petroleum)LimitedNo
233612Petroleum EngineerLimitedNo
233911Aeronautical EngineerLowNo
233913Biomedical EngineerLowNo
233915Environmental EngineerLimitedNo
233916Naval ArchitectLimitedNo
233999Engineering Professionals necLimitedNo
234111Agricultural ConsultantLimitedNo
234112Agricultural ScientistLimitedNo
234211ChemistLimitedNo
234212Food TechnologistLimitedNo
234312Environmental ConsultantLimitedNo
234313Environmental Research ScientistLimitedNo
234399Environmental Scientists necLimitedNo
234511Life Scientist (General)LimitedNo
234514BiotechnologistLimitedNo
234515BotanistLimitedNo
234516Marine BiologistLimitedNo
234517MicrobiologistLimitedNo
234518ZoologistLimitedNo
234599Life Scientists necLimitedNo
234611Medical Laboratory ScientistLowNo
234711VeterinarianLimitedNo
234914PhysicistLimitedNo
234999Natural and Physical Science Professionals necLimitedNo
241111Early Childhood TeacherMediumNo
241411Secondary School TeacherLowYes
241511Special Needs TeacherLimitedNo
251211Medical Diagnostic RadiographerLimitedNo
251212Medical Radiation TherapistLimitedNo
251213Nuclear Medicine TechnologistLimitedNo
251214SonographerLimitedNo
251312Occupational Health and Safety AdviserMediumNo
251411OptometristLimitedNo
251513Retail PharmacistLimitedNo
252111ChiropractorLimitedNo
252411Occupational TherapistLowNo
252511PhysiotherapistLowNo
252611PodiatristLimitedNo
253912Emergency Medicine SpecialistLimitedNo
253913Obstetrician and GynaecologistLimitedNo
253914OphthalmologistLimitedNo
253915PathologistLimitedNo
253917Diagnostic and Interventional RadiologistLimitedNo
253999Medical Practitioners necLimitedNo
254111MidwifeLimitedNo
254311Nurse ManagerLimitedNo
254411Nurse PractitionerLimitedNo
254412Registered Nurse (Aged Care)LowNo
254413Registered Nurse (Child and Family Health)LimitedNo
254414Registered Nurse (Community Health)LimitedNo
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)LimitedYes
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)LimitedNo
254418Registered Nurse (Medical)LimitedNo
254421Registered Nurse (Medical Practice)LowNo
254422Registered Nurse (Mental Health)LimitedNo
254423Registered Nurse (Perioperative)LimitedNo
254424Registered Nurse (Surgical)LimitedNo
254425Registered Nurse (Paediatric)LimitedNo
254499Registered Nurses necLimitedYes
261111ICT business AnalystHighYes
261112Systems AnalystHighYes
261211Multimedia SpecialistLimitedNo
261212Web DeveloperMediumNo
261311Analyst ProgrammerMediumYes
261312Developer ProgrammerHighYes
261313Software EngineerHighYes
261314Software TesterHighNo
262111Database AdministratorLimitedNo
262112ICT Security SpecialistLowYes
262113Systems AdministratorMediumNo
263111Computer Network and Systems EngineerMediumYes
263112Network AdministratorLimitedNo
263212ICT Support EngineerMediumNo
263213ICT Systems Test EngineerLowNo
263311Telecommunications EngineerLimitedYes
263312Telecommunications Network EngineerLimitedYes
271111BarristerLimitedNo
271311SolicitorLowNo
272311Clinical PsychologistLimitedNo
272313Organisational PsychologistLimitedNo
272399Psychologists necLimitedNo
272511Social WorkerMediumNo
272613Welfare WorkerHighNo
311213Medical Laboratory TechnicianLowNo
312111Architectural DraftspersonLowNo
312211Civil Engineering DraftspersonLimitedNo
312212Civil Engineering TechnicianLimitedNo
312311Electrical Engineering DraftspersonLimitedNo
312312Electrical Engineering TechnicianLimitedNo
313213Telecommunications Network PlannerLimitedNo
321111Automotive ElectricianLimitedNo
321211Motor Mechanic (General)HighNo
321212Diesel Motor MechanicLimitedNo
321213Motorcycle MechanicLimitedNo
321214Small Engine MechanicLimitedNo
322211Sheetmetal Trades WorkerLimitedNo
322311Metal FabricatorLowNo
322313Welder (First Class)LimitedNo
323211Fitter (General)LowNo
323212Fitter and TurnerLimitedNo
323213Fitter-WelderLimitedNo
323214Metal Machinist (First Class)LimitedNo
323313LocksmithLimitedNo
324111PanelbeaterLimitedNo
331111BricklayerLimitedNo
331112StonemasonLimitedNo
331211Carpenter and JoinerLimitedNo
331212CarpenterMediumNo
331213JoinerLimitedNo
333111GlazierLimitedNo
333211Fibrous PlastererLimitedNo
333411Wall and Floor TilerLimitedNo
334111Plumber (General)LowNo
334113DrainerLimitedNo
334114GasfitterLimitedNo
334115Roof plumberLimitedNo
341111Electrician (General)HighNo
341113Lift MechanicLimitedNo
342111Airconditioning and Refrigeration MechanicLowNo
342212Technical Cable JointerLimitedNo
342313Electronic Equipment Trades WorkerLimitedNo
342314Electronic Instrument Trades Worker (General)LimitedNo
351111BakerLimitedNo
351112PastrycookLimitedNo
351211Butcher or Smallgoods MakerLimitedNo
351311ChefHighNo
351411CookHighNo
361112Horse TrainerLimitedNo
362111FloristLimitedNo
391111HairdresserLowNo
394111CabinetmakerLimitedNo
411411Enrolled NurseLimitedNo
411711Community WorkerLowNo
452316Tennis CoachLimitedNo
452411FootballerLimitedNo
511112Program or Project AdministratorHighNo

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ให้ในบทความนี้นั้นเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง หากคุณต้องการคำแนะนำที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนดำเนินการด้านวีซ่าของคุณ หรือตัวแทนดำเนินการด้านวีซ่าในออสเตรเลียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Migration Agents Registration Authority (MARA)

Source SBS Hindi