Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ผู้อพยพมาออสเตรเลียหน้าใหม่ ต้องรอรับเงินสวัสดิการนานกว่าเดิม

New residents will face longer waiting periods for most payments if the new social security laws are passed. Source: Saeed Khan/Getty Images

การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมของออสเตรเลีย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปีหน้า จะทำให้ผู้อาศัยถาวรของออสเตรเลียรายใหม่ต้องรอเป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้

ประเด็นสำคัญ

  • ผู้อาศัยในออสเตรเลียรายใหม่ จะต้องรอเป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่จะสามารถรับเงินช่วยเหลือส่วนมากจากรัฐบาลออสเตรเลียได้
  • ผู้อาศัยในออสเตรเลียรายใหม่ จะต้องรอเป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ดูแล (Carer Allowance) และเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรอัตราส่วน A และ B (Family Tax Benefit Part A and B)
  • เฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าที่เกี่ยวข้อง ในวันหรือหลังจากวันที่ 1 ม.ค.2022 จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านประกันสังคมนี้

การจ่ายเงินประกันสังคมในออสเตรเลีย

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในออสเตรเลีย มีให้สำหรับผู้อาศัยในออสเตรเลียที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

พลเมืองออสเตรเลีย (Australian Citizen) ผู้ถือวีซ่าถาวร (Permanent Visa Holder) และพลเมืองชาวนิวซีแลนด์บางส่วน จะเข้าถึงเงินสวัสดิการของรัฐบาลที่หลากหลายได้ ผ่านช่องทางของหน่วยงานบริการสังคมออสเตรเลีย (Department of Social Services) และยังรวมถึงผู้ถือวีซ่าชั่วคราวบางประเภท เช่น วีซ่าคู่ครอง (Partner Visa) ก็สามารถที่จะเงินสนับสนุนจากรัฐบาลบางส่วนได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มีช่วงเวลาที่ผู้อาศัยรายใหม่จะต้องรอ หรือที่เรียกว่า ระยะรอสำหรับผู้อาศัยที่เพิ่งเดินทางมาถึง (Newly Arrived Resident’s Waiting Period) สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือของรัฐบาลในโครงการต่าง ๆ 

“มันเป็นนโยบายที่มีมาอย่างยาวนานว่า ผู้อพยพย้ายถิ่นควรช่วยเหลือตนเอง เมื่อพวกเขามาตั้งรกรากอย่างถาวรในออสเตรเลียเป็นครั้งแรก” โฆษกของหน่วยงานบริการสังคมออสเตรเลีย กล่าว

People queuing up outside Centrelink
เวลารอเข้าถึงเงินสวัสดิการรัฐใหม่นี้ จะมีผลกับผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าในวันหรือหลังจากวันที่ 1 ม.ค.2022
William West/ Getty Images

จะต้องรอนานขึ้นเพื่อเข้าถึงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2022 ผู้อาศัยในออสเตรเลียรายใหม่จะต้องรอเป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการอนุมัติสถานะผู้อยู่อาศัย และจะไม่นับรวมช่วงเวลาขณะที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลีย

ดร.แอสทริด เพอร์รี (Dr Astrid Perry) ผู้จัดการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ จากเซ็ตเทิลเมนต์ เซอร์วิเซส อินเตอร์เนชันแนล (Settlement Services International) กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงออสเตรเลียด้วยวีซ่าด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Visa) จะได้รับการยกเว้นจากช่วงเวลารอเพื่อรับเงินสวัสดิการ 

“หากคุณเดินทางมาถึงในฐานะผู้ลี้ภัย คุณสามารถเข้าถึงเงินสงเคราะห์รายได้ตามปกติ เช่นเดียวกับชาวออสเตรเลียคนอื่น ๆ ที่อาจอยู่ในสถานการณ์ตกงาน เจ็บป่วย กำลังเป็นผู้สูงวัย หรือกำลังศึกษาเล่าเรียน” ดร.เพอร์รี กล่าว

“ถ้าคุณเดินทางมายังออสเตรเลียด้วยวีซ่าอื่น ๆ หรือแม้คุณจะเป็นผู้อาศัยถาวรของออสเตรเลีย คุณจะต้องอยู่ในช่วงรอเป็นเวลา 4 ปี สิ่งนี้เรียกว่าระยะรอสำหรับผู้อาศัยที่เพิ่งเดินทางมาถึง”

เงินสวัสดิการที่ต้องรอเป็นเวลา 4 ปีอยู่แล้ว

  • เงินสงเคราะห์รายได้ระหว่างหางานจ๊อบซีกเกอร์ (JobSeeker)
  • เงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร (Parenting Payment)
  • บัตรสวัสดิการต่าง ๆ (Concession Card)        

เงินสวัสดิการที่ต้องรอเป็นเวลา 2 ปี แต่จะเพิ่มเป็น 4 ปี หากกฎหมายประกันสังคมใหม่ผ่านความเห็นชอบ

  • เงินที่จ่ายให้ผู้ดูแล (Carer Payment)
  • เงินช่วยเหลือบิดากรณีลางานระหว่างภรรยาคลอดบุตร (Dad and Partner Pay)
  • เงินช่วยเหลือกรณีลาคลอด (Parental leave Pay)

ส่วนเงินช่วยเหลือผู้ดูแล (Carer Allowance) และเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรอัตราส่วน A เวลารอจะเพิ่มขึ้นจาก 1 ปีเป็น 4 ปี นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความต้องการที่จะกำหนดให้เวลารอใหม่สำหรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรอัตราส่วน B เป็น 4 ปี

A man using a tab
เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องแจ้งต่อเซนเตอร์ลิงก์ (Centrelink) หากสถานภาพของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณอ้างสิทธิ์เพื่อรับเงินช่วยเหลือในโครงการที่ไม่มีสิทธิ์พึงได้ คุณจะต้องจ่ายเงินคืน
Getty Images/Katleho Seisa

โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะมีผลเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวร และวีซ่าชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ภายในวันหรือหลังจากวันที่ 1 ม.ค. 2022 

องค์กรอย่างเซ็ตเทิลเมนต์ เซอร์วิเซส อินเตอร์เนชันแนล (Settlement Services International) และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งออสเตรเลีย (ACOSS) ได้ส่งเสียงคัดค้านอย่างเป็นทางการต่อนโยบายใหม่เหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ผู้อพยพย้ายถิ่นรายใหม่ถูกปฏิเสธความช่วยเหลือด้านรายได้ที่สำคัญ โดยได้เสนอว่าไม่ควรผ่านร่างกฎหมายนี้

จะมีข้อยกเว้นสำหรับเวลารอนี้หรือไม่

นอกจากผู้ที่มาถึงออสเตรเลียด้วยวีซ่าด้านมนุษยธรรมแล้ว มีข้อยกเว้นบางอยางในเรื่องของเวลารอรับเงินสวัสดิการ 

ดร.เพอร์รี จากเซ็ตเทิลเมนต์ เซอร์วิเซส อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า หากสถานภาพของผู้อาศัยในออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาจยื่นขอยกเว้นจากการรอรับเงินสวัสดิการได้

“มันจะเป็นไปได้ในกรณีที่เกิดความพิการทุพพลภาพ เกิดอุบัติเหตุ สปอนเซอร์ไม่สามารถสนับสนุนคุณได้อีกต่อไป หรือหากเกิดความรุนแรงในครอบครัว” ดร.เพอร์รี กล่าว

เงินสนับสนุนในสถานการณ์โควิด-19

คุณอะกรัม เอล-ฟาห์ครี (Akram El-Fahkri) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทำงานกับผู้อาศัยรายใหม่ในออสเตรเลีย กล่าวว่า ถ้าคุณประสบความยากลำบาก คุณควรตรวจสอบกับเซ็นเตอร์ลิงก์ (Centrelink) ไม่ว่าระยะเวลารอรับเงินสวัสดิการของคุณจะนานแค่ไหน

เขากล่าวว่า มีโครงการเงินเยียวยาภัยพิบัติโรคโควิด-19 (COVID-19 Disaster Payment) จำนวนหนึ่ง ให้สำหรับผู้ที่ตกงานและสูญเสียรายได้ จากคำสั่งด้านสาธารณสุขเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด

Business closed due to coronavirus sign
ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการจำกัดห้ามเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถเข้าถึงเงินเยียวยา COVID-19 Disaster Payment ได้
Getty Images/LeoPatrizi

“การหาข้อมูลจากเซนเตอร์ลิงก์ และเซอร์วิเซส ออสเตรเลีย (Services Australia) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่เราพบเจออยู่ในตอนนี้ มีการแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจอยู่มากมาย” คุณเอล-ฟาห์ครี กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว ก็สามารถเข้าถึงเงินเยียวยาภัยพิบัติโรคโควิด-19 (COVID-19 Disaster Payment) ได้เช่นกัน

คุณได้เงินสวัสดิการจากรัฐบาลแล้วหรือยัง

คุณเอล-ฟาห์ครี กล่าวอีกว่า หากคุณกำลังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และสถานภาพของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นกับเซนเตอร์ลิงก์ เนื่องจากสิทธิ์พึงได้รับเงินสวัสดิการของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย

“ตัวอย่างเช่น หากใครสักคนเป็นคู่ครองซึ่งกันและกัน หรือเมื่อสถานภาพรายได้ส่วนบุคคลของคู่ครอง หรือตัวพวกเขาเองมีความเปลี่ยนแปลง” คุณเอล-ฟาห์ครี กล่าว

การไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงของรายได้ หรือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของคุณถือเป็นเรื่องร้ายแรง และอาจส่งผลอย่างร้ายแรงต่อคุณได้

หากคุณอ้างสิทธิ์ที่จะรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการที่คุณไม่มีสิทธิ์พึงได้รับ หรือเมื่อสถานภาพของคุณเปลี่ยนแปลงในภายหลัง แต่คุณยังคงรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการเดิมต่อไป โดยไม่ได้แจ้งกับเซ็นเตอร์ลิงก์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณอาจต้องจ่ายเงินที่ได้รับมากลับคืน

“หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น มีข้อกำหนดให้คุณต้องดำเนินการแจ้งภายในเวลา 28 วัน” คุณเอล-ฟาห์ครี กล่าว

ที่เว็บไซต์ Services Australia มีคำอธิบายว่าคุณมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการของรัฐบาล ในโครงการใดบ้าง แล้วคุณจะต้องรอนานเท่าใดกว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเหล่านั้น


คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้ ที่นี่

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ facebook.com/sbsthai

เรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจจาก เอสบีเอส ไทย

This story is also available in other languages.
Show languages