Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

Settlement Guide: จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในพิธีมอบสัญชาติออสเตรเลีย?

ผู้รับสัญชาติออสเตรเลียท่านหนึ่งโพสท่าถ่ายภาพหลังจากเสร็จพิธีเข้าถือสัญชาติฯ ในวันชาติออสเตรเลีย (Australia Day) ในนครบริสเบน Source: AAP/Dan Peled

วันที่ 26 มกราคม เป็นวันสำคัญสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่จะเป็นพลเมืองสัญชาติออสเตรเลีย ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าพิธีถือสัญชาติของท่าน

พิธีเข้าถือสัญชาติ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการที่ท่านจะเป็นพลเมืองสัญชาติออสเตรเลีย เมื่อคำร้องขอสัญชาติของท่านได้รับการอนุมัติ ตามกฎหมายท่านจะต้องร่วมพิธีเข้าถือสัญชาติ เพื่อทำการปฏิญาณเข้าถือสัญชาติออสเตรเลีย

สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ เทศบาลท้องถิ่นของท่าน โดยทั่วๆ ไปแล้วภายในหกเดือนหลังจากที่คำร้องของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับจดหมายเชิญจากเทศบาลท้องถิ่นของท่าน หรือจากกระทรวงมหาดไทย

หากท่านไม่เข้าร่วมพิธีภายใน 12 เดือนหลังจากที่คำร้องของท่านได้รับการอนุมัติ และท่านไม่มีเหตุผลอันสมควร คำร้องของท่านก็อาจถูกนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและอาจถูกยกเลิกได้

จะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ท่านสามารถเชิญเพื่อนและครอบครัวมาร่วมพิธีได้ โดยอาจมีการจำกัดจำนวนของแขกที่ท่านสามารถเชิญมา ซึ่งจะถูกระบุไว้แล้วในจดหมายเชิญของท่าน บุตรของท่านอาจไม่สามารถที่จะได้นั่งติดกับท่าน ดังนั้นท่านต้องให้แน่ใจว่ามีบุคคลอื่นที่สามารถควบคุมดูแลเด็กๆ ได้ แขกรับเชิญของท่านสามารถที่จะถ่ายภาพได้ในระหว่างพิธี

หากท่านมีความจำเป็นในเรื่องใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น ท่านสามารถแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบได้ในขณะที่ท่านมาตามกำหนด ในวันนัดเกี่ยวกับสัญชาติของท่าน หรือท่านสามารถโทร. ไปที่สายให้ข้อมูลสัญชาติ หมายเลข 131 880

นำจดหมายเชิญของท่านไปด้วย พร้อมทั้งบัตรประจำตัวจากทางการซึ่งมีภาพถ่าย เช่น ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง

ไม่มีการกำหนดลักษณะการแต่งกายอย่างเป็นทางการ แต่ทางกระทรวงมหาดไทยแนะนำว่า ท่านควรแต่งกายแบบตามสบายแต่ดูดี (smart casual) และเดินทางมาถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง เพื่อทำการลงทะเบียน

นายกรัฐมนตรีมัลคัล์ม เทิร์นบุลล์ ถ่ายรูปร่วมกับผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียใหม่ ณ พิธีการเข้าถือสัญชาติในวันชาติออสเตรเลีย (Australia
นายกรัฐมนตรีมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ ถ่ายรูปร่วมกับผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียใหม่ ณ พิธีการเข้าถือสัญชาติในวันชาติออสเตรเลีย (Australia Day) ที่กรุงแคนเบร์รา วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2017
AAP

พิธีการ

พิธีเข้าถือสัญชาติโดยทั่วๆ ไปแล้วใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมง โดยจะมีการเกริ่นนำอย่างเป็นทางการ การปาฐกถา และการแนะนำผู้มาร่วม ก่อนที่จะมีการปฏิญาณ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นประธานในพิธีจะขอให้ท่านกล่าวคำมั่นปฏิญาณตาม โดยคำปฏิญาณดังกล่าวนั้นมีสองรูปแบบ แบบแรกจะกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้า และอีกแบบซึ่งไม่กล่าวถึง ท่านจำเป็นจะต้องกล่าวตามแบบที่ท่านได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ในคำร้องของท่าน

“การปฏิญาณเป็นส่วนหนึ่งของการให้คำมั่น ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าถือสัญชาติออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ" คุณเดเมียน คิลเนอร์ จากโครงการครอบครัวและสัญชาติ (Family and Citizenship Programme) อธิบาย

“ดังนั้น สำหรับเกือบทุกคน พวกเขาจะต้องทำการปฏิญาณ และพวกเขาก็จะได้แสดงความภักดีต่อออสเตรเลีย และยอมรับความรับผิดชอบ และ อภิสิทธิ์ (สิทธิพิเศษ) ของสัญชาติออสเตรเลีย การปฏิญาณดังกล่าว ยังคงแสดงนัยยะ ว่าบุคคลนั้นให้คำมั่นต่อการที่จะเป็นประชากรซึ่งมีบทบาทในสังคมของเราอีกด้วย”

เมื่อท่านได้ทำการปฏิญาณแล้ว ท่านก็จะเป็นบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย จะมีการเปิดเพลงชาติเมื่อสิ้นสุดพิธีการ

ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรสัญชาติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเอกสารดังกล่าวถูกต้อง และเก็บรักษาไว้ในที่ซึ่งปลอดภัย ท่านจำเป็นจะต้องใช้ประกาศนียบัตรนี้เมื่อท่านยื่นขอหนังสือเดินทางออสเตรเลีย

ผู้ได้รับสัญชาติออสเตรเลียท่านหนึ่งถือประกาศนียบัตรของเขาระหว่างพิธีเข้าถือสัญชาติในวันชาติออสเตรเลีย (Australia Day)
ผู้ได้รับสัญชาติออสเตรเลียท่านหนึ่งถือประกาศนียบัตรของเขาระหว่างพิธีเข้าถือสัญชาติในวันชาติออสเตรเลีย (Australia Day)
AAP

หลังจากพิธีการ

จะมีช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพและของว่าง ในบางครั้งท่านก็อาจได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากผู้จัดงาน เช่น พืชท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย

จะมีการเปิดโอกาสให้ท่านเพิ่มชื่อของท่านลงในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อที่ท่านจะได้สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ เนื่องจากท่านจะถูกบังคับให้ลงคะแนนเสียงในประเทศออสเตรเลีย ท่านสามารถที่จะสมัครได้ที่พิธีเลย หรือนำแบบฟอร์มมากรอกที่บ้าน

ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอหนังสือเดินทางออสเตรเลีย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางได้ ที่นี่

สัญชาติออสเตรเลีย
คุณ มาร์ค อัลคอร์น จากประเทศไอร์แลนด์ รับสัญชาติออสเตรเลียของเขา ณ พิธีเข้าถือสัญชาติออสเตรเลียในวันชาติออสเตรเลีย (Australia Day) ที่นครบริสเบน
AAP

ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

สายให้ข้อมูลสัญชาติ: 131 880 ระหว่าง 08.30 นาฬิกา and 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีเข้าถือสัญชาติโดยกระทรวงมหาดไทย

การขอหนังสือเดินทางออสเตรเลีย

เลือกตั้งในออสเตรเลีย