Coming Up Thu 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

สนช. อนุมัติกัญชาเป็นยารักษาโรคที่ประเทศไทย

Source: Pixabay

NEWS: สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ เพื่อให้สามารถใช้กัญชาในการวิจัยและเพื่อการแพทย์ที่ประเทศไทย

You can read the full version of this story in English on SBS News here.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายดังกล่าวโดยเอกฉันท์ เพื่ออนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ที่ประเทศไทย

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการลงคะแนนเสียง 166-0 เมื่อวานนี้ โดยคณะผู้ออกกฎหมายซึ่งหนุนหลังโดยทหารได้รับรองข้อเปลี่ยนแปลงต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะมีผลให้สามารถใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัยและทางการแพทย์ได้

นายสมชาย แสวงการ ผู้ร่างกฎหมายซึ่งเป็นกำลังผลักดันหลักต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้แถลงกับผู้สื่อข่าวหลังจากการลงคะแนนเสียงว่า เรื่องนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทย

นายสมชายกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ จะทำให้มีโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตองได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้ว่า เมื่อมีการใช้งานกฎหมายดังกล่าวแล้วนั้น รัฐบาลจะพิจารณาว่าจะให้มีการปลูกกัญชาอย่างไร และเป็นปริมาณเท่าไร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเป็นไปได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Source Pixabay