Coming Up Thu 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

อยู่อย่างปลอดภัยในฤดูร้อน

ออสเตรเลียเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งในเดือนที่อากาศอบอุ่น แต่คุณควรตระหนักถึงอันตรายต่างๆ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม อันตรายทางน้ำ และมวลอากาศร้อน คำแนะนำในการใช้ชีวิตต่อไปนี้จากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณอยู่อย่างปลอดภัยในฤดูร้อนนี้ในช่วงเดือนที่อากาศร้อน