Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

การคิดแต้มคะแนนวีซ่าทักษะออสฯ แบบใหม่ ปี 2019

Source: AAP/Pixabay

NEWS: รัฐบาลออสเตรเลียจะเริ่มใช้วีซ่าพื้นที่ส่วนภูมิภาคชนิดใหม่ และระบบแต้มคะแนนแบบใหม่ สำหรับผู้ยื่นขอซึ่งถูกเสนอชื่อโดยรัฐบาลของแต่ละรัฐหรือแต่ละมณฑล

You can read the full version of this story in English on SBS Hindi here.

จากความเปลี่ยนแปลงของกฎการย้ายถิ่นฐานปี 2019 (วีซ่าทักษะใหม่สำหรับพื้นที่ส่วนภูมิภาค) หรือ Migration Amendment (New Skilled Regional Visas) Regulations 2019 จะมีวีซ่าใหม่สามชนิด ที่ถูกนำมาใช้เพื่อ ‘ช่วยเหลือพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย’

แถลงการณ์อธิบายเรื่องดังกล่าวซึ่งออกโดยรัฐมนตรีการตรวจคนเข้าเมือง สัญชาติ และกิจการพหุวัฒนธรรม (Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs) กล่าวว่า “ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะทำให้มีระบบแต้มคะแนนซึ่งปรับปรุงใหม่สำหรับวีซ่าซับคลาส 491 เช่นเดียวกันกับสำหรับวีซ่าทักษะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานทั่วๆ ไปด้วย การได้รับแต้มคะแนนจะเชื่อมโยงเข้ากับความสามารถของผู้สมัครในการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจให้มากที่สุด เพราะวัตถุประสงค์หลักของโครงการย้ายถิ่นฐานด้วยทักษะก็คือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ออสเตรเลียให้ได้มากที่สุดจากการย้ายถิ่นฐาน ”

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการทดสอบแต้มคะแนน:

· มีแต้มคะแนนให้สำหรับผู้ที่มีคู่สมรสหรือคู่ครองที่มีทักษะ (10 แต้ม)

· มีแต้มคะแนนให้สำหรับผู้ยื่นขอที่ถูกเสนอชื่อโดยรัฐบาลของรัฐใดรัฐหนึ่งหรือมณฑลใดมณฑลหนึ่ง หรือมีสปอนเซอร์เป็นผู้ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย (15 แต้ม)

· มีแต้มคะแนนให้สำหรับผู้ยื่นขอซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือคู่ครอง (10 แต้ม)

· มีแต้มคะแนนให้กับผู้ยื่นขอซึ่งมีคู่สมรสหรือคู่ครองที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (competent English) (5 แต้ม)

ท่านสามารถใช้เครื่องคิดเลขเพื่อรวมแต้มของท่านได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลีย (ขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นแต้มแบบใหม่)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน คุณชามาน พรีต อธิบายว่า ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ที่เป็นโสดและผู้มีคู่ครองซึ่งมีทักษะ

“ระบบใหม่มอบแต้มเพิ่มเติมให้สิบแต้ม สำหรับผู้ยื่นขอซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือคู่ครอง โดยก่อนหน้านี้ผู้ยื่นขอซึ่งมีคู่ครองนั้นได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่เป็นโสดและสามารถได้แต้มเพิ่มจากทักษะของคู่ครองของพวกเขา” คุณชามาน พรีตจากไมเกรชันแอนด์เอดูเคชันเอกซ์เปิร์ต (Migration and Education Expert) ในนครเมลเบิร์นกล่าว

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อระบบแต้มคะแนนนั้น เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมาธิการด้านผลิตภาพ (Productivity Commission) ซี่งในรายงานเมื่อปี 2016 ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้แนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทดสอบแต้มคะแนน เพื่อให้ผู้สมัครรอง (secondary applicants) ที่มีทักษะและคุณสมบัติอื่นๆ อันเหมาะสมกับการว่าจ้างงานนั้น มีส่วนช่วยเพิ่มคะแนนของผู้สมัครหลัก (primary applicant) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดยแถลงการณ์เขียนว่า “คณะกรรมาธิการฯ เล็งเห็นว่า ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ออสเตรเลียรับเข้ามาเป็นการถาวรนั้นเป็นผู้สมัครรอง ซึ่งหลายๆ คนก็มีทักษะเพียงจำกัด จากสัดส่วนของผู้สมัครรองซึ่งมีจำนวนมากในช่องทางย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศถาวรด้วยทักษะ (permanent skill stream migration) คณะกรรมการผลิตภาพระบุว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องประเมินการมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียและต่อชุมชนโดยทั่วๆ ไปของพวกเขา เพราะหากว่าไม่ให้น้ำหนักอย่างเหมาะสมต่อทักษะ (และ) คุณสมบัติ (อื่นๆ) ของคู่สมรสหรือคู่ครอง ก็อาจเป็นการทำให้องค์ประกอบของการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศนั้น คลาดเคลื่อนออกไปจากผู้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศออสเตรเลียได้มากที่สุด”

“จะมีการให้อันดับแรกๆ (preference) ให้กับผู้ยื่นขอซึ่งมีคู่ครองที่ก็มีทักษะด้วย หรือผู้ซึ่งไม่มีคู่ครองเลย ผู้ยื่นขอซึ่งมีคู่ครองที่ไม่มีทักษะหรือไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะได้แต้มคะแนน จะถูกจัดไว้ในลำดับต่ำกว่าคนอื่นๆ” คุณชามาน พรีต กล่าว

ระบบใหม่ดังกล่าวนี้จะเริ่มต้นใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2019

ติดตามฟังรายการ เอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

Source SBS Hindi