Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ร้านอาหารไทยในบริสเบนถูกตรวจพบเอาเปรียบลูกจ้าง

เป็นสิ่งผิดกฎหมายที่นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ย้ายถิ่นในอัตราที่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด Source: Pixabay

NEWS: ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในย่านธุรกิจของนครบริสเบน ถูกองค์กรแฟร์ เวิร์ก ออมบัดส์แมน ตรวจพบจ่ายค่าจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติ 3 คนต่ำกว่ากฎหมายกำหนด

จากข่าวเผยแพร่ของ แฟร์ เวิร์ก ออมบัดส์แมน หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม ระบุว่า ร้านอาหารไทยดังกล่าวที่ถูกเจ้าหน้าที่สืบสวนขององค์กรตรวจพบว่ากระทำผิด คือร้าน  ‘Phat Elephant’ ซึ่งมีเจ้าของร้านคือ อลิสา ผดุงเกียรติ (Alyssa Phadungkiat) 

เจ้าหน้าที่สืบสวนของแฟร์ เวิร์ก ได้เข้าไปตรวจสอบการจ่ายเงินค่าจ้างของพนักงานในร้าน ‘Phat Elephant’ หลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกจ้างในร้าน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนสัญชาติไทย อายุ 20 ปีเศษ และถือวีซ่านักเรียนในขณะทำงานที่ร้าน

เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าลูกจ้างทั้งสามได้รับค่าจ้างที่ไม่ถูกต้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยได้ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงระหว่าง 12-17 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังไม่มีการจ่ายค่าจ้างเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างแคชชวล (casual loading) และอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ (weekend penalty rate) ซึ่งเป็นสิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับตามข้อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอุตสาหกรรมร้านอาหาร (Restaurant Industry Award)

ลูกจ้างที่ถือวีซ่านักเรียนทั้งสามคนนั้นได้รับค่าจ้างไม่ครบ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมกัน 27,164 ดอลลาร์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบว่าร้านอาหาร ‘Phat Elephant’ ละเมิดกฎหมายด้านการบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการทำงานและการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง และยังไม่มีช่วงเวลาให้ลูกจ้างหยุดพักระหว่างทำงานอย่างเหมาะสม

นางซานดรา พาร์กเกอร์ ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม กล่าวว่า ร้านอาหาร ‘Phat Elephant’ หลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างที่ขาดไปเต็มจำนวนคืนให้แก่ลูกจ้างทั้งสามคนในทันที และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

“ลูกจ้างทุกคนในออสเตรเลียมีสิทธิในที่ทำงานที่เหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด หรือถือวีซ่าใด เป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ที่นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ย้ายถิ่นในอัตราที่เรียกกันว่า ‘อัตราท้องตลาด’ และตัดราคาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรม อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานของออสเตรเลียสำหรับลูกจ้างเหล่านี้เป็นอัตราที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้” นางพาร์กเกอร์ ระบุ

“นายจ้างทุกคนมีความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดที่จะต้องรู้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย ที่มีผลต่อลูกจ้างของตน และจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่พวกเขาอย่างเต็มจำนวนด้วย” นางพาร์กเกอร์ ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม ย้ำ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน (22 ก.พ. 2019) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติ (National minimum wage) อยู่ที่ 18.93 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือ 719.20 ดอลลาร์ต่อการทำงาน 38 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ (ก่อนหักภาษี)

นายจ้างและลูกจ้างที่ต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรแฟร์ เวิร์ก สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fairwork.gov.au ซึ่งมีรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวมทั้งภาษาไทยด้วย หรือโทรศัพท์ไปได้ที่บริการแฟร์ เวิร์ก อินโฟไลน์ ที่หมายเลข 13 13 94

ติดตามฟังรายการ เอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

Source Fair Work Ombudsman