Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

วีซ่าออสฯ ยากขึ้นหากทำความรุนแรงในครอบครัว

รัฐบาลยังได้ผ่านข้อเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งข้อที่จะให้แน่ใจว่า วีซ่าสำหรับบิดามารดานั้น จะไม่เป็นภาระต่อระบบการดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย Source: Sources: blakeguidry via Unsplash & Pixabay

NEWS: ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งพยายามย้ายถิ่นฐานมาออสเตรเลียจะเผชิญกับขั้นตอนการสมัครที่เข้มงวดขึ้นภายใต้กฎหมายที่ผ่านวุฒิสภาแล้ว

You can read the full version of this story in English on SBS News here.

ผู้ซึ่งมีประวัติความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นสปอนเซอร์(ผู้ให้การอุปถัมภ์)ในการยื่นขอวีซ่าคู่ครองได้ยากขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองครั้งใหม่ซึ่งได้ผ่านวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กฎหมายดังกล่าวได้รับการรับรองโดยวุฒิสมาชิกในวันพุธที่ 28 พ.ย. หลังจากถูกยื่นเสนอต่อรัฐสภาฯ เป็นเวลากว่าสองปีมาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มความสนใจต่อลักษณะนิสัยของผู้เป็นสปอนเซอร์

ภายใต้ระบบปัจจุบัน การตรวจสอบประวัตินั้นเป็นข้อบังคับสำหรับตัวของผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคน แต่ทว่าผู้เป็นสปอนเซอร์นั้นจะต้องยื่นการตรวจสอบประวัติจากตำรวจเฉพาะกรณีที่มีผู้เยาว์รวมอยู่ในใบสมัคร

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเพิ่มเหตุผลที่สามารถปฏิเสธวีซ่าแก่ผู้ซึ่งมีประวัติอาชญากรรมโดยมีการกระทำความรุนแรง

รัฐมนตรีมหาดไทย นายปีเตอร์ ดัตตัน กล่าวเมื่อทำการยื่นเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อปี ค.ศ. 2016 ว่า รัฐบาลนั้นทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

รัฐบาลยังได้ผ่านข้อเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งข้อที่จะให้แน่ใจว่า วีซ่าสำหรับบิดามารดานั้น จะไม่เป็นภาระต่อระบบการดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย

โดยหากผู้ที่ถูกสปอนเซอร์เพื่อให้ได้รับวีซ่าบิดามารดานั้นไม่สามารถที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของตนเองได้ในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย บุตรซึ่งเป็นผู้สปอนเซอร์ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อหนี้สินที่ค้างชำระ

ติดตามฟังรายการ เอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

Source AAP, SBS News, Unsplash, Pixabay