Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ድሕሪ ክልተ ዓመት ፡ ናይ ኣውስትራሊያ ዶባት ቪዛ ንዝሓዙ እንደገና ክፉት ኮይኑ።

Zady Flores (left) and his partner at Sydney Airport on Wednesday morning Source: SBS News/Dijana Damjanovic

እዚ ናይ ክኢላታት ሰራሕተኛታትን ኣህጉራውያን ተመሃሮን ቪዛ ንዝሓዙ ዶባት ዝኽፈት ዘሎ ፡ ኦምክሮን ኮቪድ-19 ዘሎ ስክፍታታት ንምርዳእ ንክልተ ሰሙን ድሕሪ ምድንጓዩ እዩ።

ሓደሽቲ ዝመጹ ቪዛ ዝሓዙ ኣብ መሬት ኣውስትራሊያ ምትንካፎም ሓጎሶም ገሊጾም ፤ እዚ ድማ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝኸውን ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ድሕሪ ኣህጉራዊ ዶባት ምዕጻው እዩ ።

ካብ ሮቡዕ ጀሚሩ ሙሉእ ብሙሉእ ዝኽተቡ ክኢላታት ሰራሕተኛታት ከምኡ "ውን ዓለም-ለኻዊ ተማሃሮ ናብ ኣውስትራሊያ መጺኦም ናይ ጉዕዞ ፍቓድ ከየድለዮም ክኣትዉ ክፍቀደሎም እዩ ።

ዛድሊ ፍሎረስ ኣብ ኣውስትራልያ ብማነጅመትን ናይ ማስተር ዲግሪ ንኸጽንዕ ዳርጋ ክልተ ዓመት እዩ ተጸብዩ ።

ንሱን ብጸይቱን ረቡዕ ንግሆ ካብ ማኒላ ተበጊሶም ብሲንጋፖር ኣቢሎም ኣብ ሲድኒ ብምዕላቦም ኣዝዮም ከም እተሓጐሱ ገለጹ ።

"ብሰንኪ ለበዳ እቲእቲ ምዕጻው ተናዊሑ ምባል ዘሕዝን እዩ ፡ እንተኾነ ብውሑዱ ሕጂ ኣብዚ ኣለና ፡ ጽቡቕ ኣለና ፡ ጽቡቕ ኣለና" ኢሉ ።

ኣብ ትምህርቱን "ህይወት ኣውስትራልያን" ንኽኣቱ ብሃንቀውታ ይጽበ ከም ዘሎ ድማ ገለጸ ።

"ንኹሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ተመሃሮ ፡ ተስፋ ኣይትስኣኑ ክብሎም እደሊ ። ኩሉግዜ ናብዚ ኽትኣቱን ናይ ኣውስትራሊያ ናብራ ክትነብርን ትኽእል ኢኻ ። "

አንኪት ፖክሂል ቅድሚ ክልተ ዓመት ብናይ ተማሃራይ ቪዛ ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ ዲግሪ ትምህርቱ ዛዚሙ ።

ምረቓኡ ንምጽምባል ብነፋሪት እኳ እንተ መጸ ፡ በቲ ለበዳ ግን ተታሒዙ እዩ ጸኒሑ።

"ናብዚ ክመጽእ ፈተንኩ ። ካብ መገሻ ናጻ ክኸውን ኣመልከትኩ ፡ ዕድል ግን ኣይነበረንን "በለ ።

ኣብ መወዳእታ ብኽኢላ ስደተኛ ቪዛ ሒዙ ተመሊሱ ።

"ኣዝዩ ባህ ዘብል ስምዒት እዩ ። "ምናልባት ኣብ ኣውስትራሊያ እናሃለኹ ሰሪሐ እዘናጋዕ እኸውን ። ክልተ ዓመት ይመሃር ስለ ዝነበርኩ ፡ ክዘናጋዕ ኣይከኣልኩን "።

Ankit Pokhrel at Sydney airport on Wednesday
Ankit Pokhrel at Sydney Airport on Wednesday
SBS News/Dijana Damjanovic

ሚስተር ፖክሂል ፡ ነቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝገበሮ ናይ ፈለማ በረራ ምስራዙ ፡ ኣሽሓት ዶላር ከም ዘጥፍአ ገሊጹ ።

"ኣብ 1 ታሕሳስ ፡ እቲ ዶባት ከም እተኸፍተ ሰሚዐ ። ን 2 ታሕሳስ በረራ ክገብር ተመዝጊበ: እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግን እቲ ዶባት ከም ብሓድሽ ይዕጾ ከም ዘሎ ኣፍለጠ: ስለዚ በረራይ ክስርዞ ነበረኒ ። በረራይ ተቛሪጹ ገንዘበይ ድማ ከሲረ ።"

"ናብ ኣውስትራሊያ ንኽመጽእ ኣብ ናይ መወዳእታ ህሞት ኣብ ሓደ ናይ ኳንታስ በረራ $2,000 ዶላር እዩ ዘኽፍለኒ ። ናብ ኣውስትራልያ ንምምጻእ ጥራይ ኣብ ዝግበር በረራ ፡ ዳርጋ 5,000 ዶላር እየ ከፊለ "።

ሶፍትዌር መሃንድስ ኣራቪንድ ፓርቹራ ብረቡዕ ንግሆ ካብ ሃይደራባድ ናይ ሕንዲ መጸ ፡ ቪዛኡ ሓንቲ ወርሒ ጥራይ ተሪፍዎ ነበረ ።

ናብ ኣውስትራሊያ ንምእታው ንኣስታት ክልተ ዓመታት ድሕሪ ምጽባይ ቪዛኡ ክናዋሕ ተስፋ ይገብር ።

"ኣብ ዓደይ ክልተ ዓመት እየ ተጸብየ ፡ ዳርጋ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስርሐይ ክሳራ እዩ ።"

"ነዚ ለበዳ ሰጊረ ናብዚ መጺአ ህይወት ንኽመርሕ እየ ዝጽበ ነይረ ። እቲ ጽልዋ ንዓይን ንስድራ ቤተይን ከቢድ እዩ ነይሩ ።

"ኣብ መወዳእታ በጺሐ ፡ ኣብዚ ብምርካበይ ድማ ሕጕስ እየ ። ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ዉሸባ ክጸንሕን ፡ ክምርመርን ስራሐይ ክቕጽልን እየ "በለት ።

መንግስቲ ኣስታት 235,000 ቪዛ ዝሓዙ ሰባት ናብታ ሃገር ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ይግምት ፡ እዚ ድማ ብገምጋም 133,000 ዝኣኽሉ ኣህጉራውያን ተመሃሮ ዘጠቓልል እዩ ።

ካብ ዝተወሰኑ ሓደገኛ ዝኾኑ ከባቢታት ዝኣትዉ ሰባት ቅድሚ ምብጽሖም ኣብ ዘሎ 72 ሰዓታት ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክገብሩ ኣለዎም ። ዘይተኸተቡ ሰባት ናብ ኣውስትራሊያ ንኽመጹ ፍሉይ ፍቓድ ክረኽቡ ኣለዎም።

With reporting by Dijana Damjanovic and AAP.

Source SBS News
This story is also available in other languages.
Show languages