Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

"ኣብ ምምላስ ግብሪ ብዙሕ ከነምልሰልኩም ብዙሕ ክፈሉና ዝበሃል ኣሰራርሓ ጌጋን ዘይሕጋውን እዩ። ክፍሊት ንኣገልግሎት ጥራይ'ዩ።"

ቃለመሕትት ኤስቢኤስ ትግርኛ ምስ ኣቶ ኬነዲ ወልደማርያም (በዓል ሞያ ተሓዝ ሕሳብን ወኪል ግብርን)መን'ዩ ቅጥዒ ተመላሲ ግብሪ (Tax Return) ክመልእ ዘለዎ?ናይ መወዳእታ መዓልቲ መዓስ'ዩ?ባዕልና ዶ ክንገብሮ ይበልጽ ወይስ ብታክስ ኤጀንት? ብኦንላይን ከ?ናይ ኩሉ ዝገዛእናዮ ቅብሊት ዲና ከነቅርብ ዘለና?ንምንታይ'ዩ ንገሌና ብዙሕ ዝምለሰልና ንኻልኦት ከኣ ውሑድ?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
"ኣብ ምምላስ ግብሪ ብዙሕ ከነምልሰልኩም ብዙሕ ክፈሉና ዝበሃል ኣሰራርሓ ጌጋን ዘይሕጋውን እዩ። ክፍሊት ንኣገልግሎት ጥራይ'ዩ።" 05/07/2019 23:49 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
SBS Tigrinya News 16/09/2019 09:46 ...
View More