Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

“ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ኣብቲ ሲምፖዝዮም ግዳይ እዩ ኮይኑ።” ቀዳማይ ክፋል ዘተ ምስ ወሃብቲ ቃል ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ፡ ከማል ዓሊን ተወልደ ስእለን

ባይቶ ይኣክል ኤርትራዊያን ነበርቲ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣብ ዋሽንግቶን ካብ 24-25 ግንቦት 2019 ሲምፖዚዮም ብምግባር ካብ 35 ከተማታት ኣመሪካ ዝመጹ 88 ወከልቲ ኣቚሞም ኔሮም። ናይዚ ባይቶ ኣቃዉማን ንጥፈታትን ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታትን ዘለዎ ራኢታትን ዝምልከት ዝተገብረ ዘተ ናይ ኤስ ቢ ኤስ ራዲዮ እዩ።ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ክቐርብ እዩ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ኣብቲ ሲምፖዝዮም ግዳይ እዩ ኮይኑ።” ቀዳማይ ክፋል ዘተ ምስ ወሃብቲ ቃል ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ፡ ከማል ዓሊን ተወልደ ስእለን 08/07/2019 40:01 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
SBS Tigrinya News 16/09/2019 09:46 ...
View More