Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ንሓይሊ ዘደንፍዕ ጥረ ነገር ተመርሚሩ ጠኒሱ ከምዘሎ ስለዘመልከተ ካብ ጸወታ ተኣጊዱ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (12/08/2019)ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፖሎኝ ብዓወት ፓቨል ሲቫኮቭ ተዛዚሙ፡ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ኣብ ናይ መዛዘሚ መድረኽ ዝድነቕ ሓምሻይ ወጺኡ፡ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ከኣ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣርእዩ፡ ግጥማት ሴካፋ ት15 ካብ 16 ነሓሰ ክሳብ ባሕቲ መስከረም 2019 ኣብ ኤርትራ ክካየዱ’ዮም፡ ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ንኩለን ስታድየማት ኢትዮጵያ እቲ ዝተሓተ መለክዒታቱ ስለዘየማልኣ ካብ ምትእንጋድ ኣህጉራዊ ግጥማት ሰሪዙወን-ንክልተ ጥራይ ግን ግዝያዊ ፈቓድ ሂቡወን፡ ሓደ ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ሓይሊ ዘደንፍዕ ንጥረ ነገር ወሲዱ ከይከውን ተመርሚሩ እቲ ውጽኢት ጠኒሱ ከምዘሎ ድሕሪ ምምልካቱ ካብ ጸወታ ተወንዚፉ

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ንሓይሊ ዘደንፍዕ ጥረ ነገር ተመርሚሩ ጠኒሱ ከምዘሎ ስለዘመልከተ ካብ ጸወታ ተኣጊዱ 12/08/2019 10:15 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር እዩ ተባሂሉ: ኣመሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ:: 16/09/2019 07:22 ...
View More