Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብድሆታት ደሞክራሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ (ዘተ SBS ትግርኛ)

ኣብዚ ዘተ ኣብ ቀኒ ኣፍሪቃ በብእዋኑ ዝተቐልቀሉ ሕቶታት ደሞክራሲ ከይዕንብቡን ከይፈርዩn ዝዕንቅፉ ነገራት ክዝተየሎም እዩ። ድልየት ህዝቢን ዓፈንቲ ባእታታትን እንታይ እዮም? ነቲ በብእዋኑ ዝለዓል ሕቶ ህዝቢ ናብ ተግባር ንምውዓል ክእለ ዝግብኦ ማሕለኻ እንታይ እዩ? ካልኦትንኣብዚ ዘተ SBS ትግርኛ፡ዶ/ር ኣማኒኤል ኤልያስኢብራሂም ዓሊጋዜጠኛ በየነ ሰመረ

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ብድሆታት ደሞክራሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ (ዘተ SBS ትግርኛ) 21/07/2019 41:42 ...
'ንራፋኤል ናዳል ስዒርዎ ከብቅዕ ኣብ ዝቕጽል ግጥሙ ብቑጡዕ ባህርያቱን ኣመና ሸለልትነቱን ተሳዒሩ ንፈተውቲ ከይተረፈ ኣቐይሙ' 19/08/2019 12:44 ...
ኣመሪካ፡ ፍቓድ መንበርን ዜግነትን ዝኸልእ ሓድሽ ሕጊ ትእውጅ። 14/08/2019 04:42 ...
“ብሃይማኖት፡ ብኣውራጃ ወይ ብብሄር ኣግላልነት ይወርደና ኣሎ ኢሎም ንዝጠርዑ፡ ክስምዑን ጉዳዮም ክፍታሕን ኣለዎ።” ዶ/ር ኣማኑኤል ኤልያስ 12/08/2019 56:27 ...
ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ንሓይሊ ዘደንፍዕ ጥረ ነገር ተመርሚሩ ጠኒሱ ከምዘሎ ስለዘመልከተ ካብ ጸወታ ተኣጊዱ 12/08/2019 10:15 ...
ኣብ ትግራይ ዝጣየሽ መገዲ ኣየር 'ኖርዝስታር' ኣስታት 3.8 ቢልዮን ብር ከም ዝስለዐሉ ኣጣየሽቱ ተዛሪቦም፡፡ (Ethio-News) 12/08/2019 08:23 ...
“ ሳዋ፡ ኣፍራይት ግዱድ ግልያታት መንግስቲን ስደተኛታትን” ሁዪማን ራይት ዎች 10/08/2019 04:22 ...
ሱዕዲ ኣብ ዝወደበቶ ኣኼባ ምቛም ልፍንቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ፡ ኤርትራ ኣይተሳተፈትን፡፤ (News) 08/08/2019 07:29 ...
“ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ፡ ኤርትራ እንተፈትያ ጥራይ እያ፡ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕራ ክትጥቀም ትኽእል።” ዶ/ር ዳኒኤል 08/08/2019 23:30 ...
ህንዲን ፓኪስታንን ብጉዳይ ካሽሚር ኣብ ወጥሪ ኣትየን። 07/08/2019 08:34 ...
View More