Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

“ድምጽና ንኸነስምዕ፡ ካብ መላእ ግዝኣታት ኣውስትራሊያ ኣብ 24 ግንቦት ኣብ ካንቤራ ክንእከብ ኢና።” ኣተሓባበርቲ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ

ንመንግስቲ ኤርትራ ንምቅዋምን ድምጾም ንመንግስቲ ኣውስትራሊያን ማሕበረሰብ ዓለምን ንኸስምዑን ካብ ኩለን ግዝኣታት ኣውስትራሊያን ኒውዚላንድን ኤርትራዊያን ኣብ ካንቤራ ከምዝራኸቡ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ምትእኽኻብ ንሬድዮ SBS ትግርኛ ገሊጾም ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ አኼባ፡ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ንጥፈታት፡ ተሳተፍቲ እቲ ምትእኽካብ ካበይን ብኸመይን ዝመጹ እዮም፡ ዝብሉን ካልእ ሕቶታትን ኣቶ ዘርኡ ካብ ብርዝቤን፡ ኣቶ ኣማን ካብ ፐርዝ ከምኡውን ኣቶ ኣረይ ካብ መልበርን መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ንምሉእ ትህዝቶ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክስማዕ ይከኣል እዩ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“ድምጽና ንኸነስምዕ፡ ካብ መላእ ግዝኣታት ኣውስትራሊያ ኣብ 24 ግንቦት ኣብ ካንቤራ ክንእከብ ኢና።” ኣተሓባበርቲ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ 15/05/2019 31:45 ...
'ንራፋኤል ናዳል ስዒርዎ ከብቅዕ ኣብ ዝቕጽል ግጥሙ ብቑጡዕ ባህርያቱን ኣመና ሸለልትነቱን ተሳዒሩ ንፈተውቲ ከይተረፈ ኣቐይሙ' 19/08/2019 12:44 ...
ኣመሪካ፡ ፍቓድ መንበርን ዜግነትን ዝኸልእ ሓድሽ ሕጊ ትእውጅ። 14/08/2019 04:42 ...
“ብሃይማኖት፡ ብኣውራጃ ወይ ብብሄር ኣግላልነት ይወርደና ኣሎ ኢሎም ንዝጠርዑ፡ ክስምዑን ጉዳዮም ክፍታሕን ኣለዎ።” ዶ/ር ኣማኑኤል ኤልያስ 12/08/2019 56:27 ...
ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ንሓይሊ ዘደንፍዕ ጥረ ነገር ተመርሚሩ ጠኒሱ ከምዘሎ ስለዘመልከተ ካብ ጸወታ ተኣጊዱ 12/08/2019 10:15 ...