Coming Up Mon 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኤርትራ ብዘይ'ቲ ሓያል ኣጥቃዒኣ ኣብ ሴካፋ ት20 ሳልሰይቲ ወጺኣ; ኣብ ዶሓ ኢትዮጵያ ካብ ትጽቢት ንታሕቲ መዳልያታት ኣዋህሊላ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (07/10/2019)ሻምፒዮና ዓለም ኣትለቲክስ ዶሓ 2019 ኢትዮጵያ ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብ ውድድር ማራቶን ወርቂ መዳልያ ዓቲራ ኣብ ብዝሒ መዳልያታት ግን ኣዕጋቢ ዘይኮነ ውጽኢት ኣመዝጊባ፡ኤርትራ ኣብ ግጥማት ሴካፋ መንእሰያት ት20 ቀንዲ ተጻወታ ድሕሪ ምህዳሞም ኣብ ዘካየደቶ ናይ ደረጃ ግጥም ተዓዊታ ሳልሳይ ወጺኣ፡ ምትህርራም ኣብ መንጎ ውድድር፡ ልቢ ዝትንክፍ ሰብኣዊ ምትሕልላይ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ኣትሌታትን ኣንጻራዊ ባንዴራታት ዝሓዙ ኣብ ክልተ ዝተኸፋፈሉ ኢትዮጵያውያን ደገፍቲ ኣብ ቐጠርን ዘካትቱ ፍሉያት ተርእዮታትን ክስተታትን ኣብ ውድድራት ሻምፒዮና ዓለም ዶሓ 2019

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ኤርትራ ብዘይ'ቲ ሓያል ኣጥቃዒኣ ኣብ ሴካፋ ት20 ሳልሰይቲ ወጺኣ; ኣብ ዶሓ ኢትዮጵያ ካብ ትጽቢት ንታሕቲ መዳልያታት ኣዋህሊላ 07/10/2019 13:25 ...
“ናይ በዓል ዳዊት ኢሳቕ፡ ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ስቓዮም ብኹሉ ቋንቋታት ስለዝተቓልሐ ናይ ኩልና ቃንዛ ብዙሓት ክፈልጥዎ ክኢሎም።” 21/11/2019 29:44 ...
ህወሓት ንመፀዋዕታ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ነፂጉዎ 21/11/2019 08:12 ...
መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ መንግስቲ ክፍሊት ሓገዝ ወይ ኣበል ዝቕበሉ ሰባት ዕዳታት ዘምልሰሉ ናይ ኮምፒውተር ኣሰራርሓ ወይ ‘ሮቦ ደት' ገዲፍዎ፡ 20/11/2019 06:52 ...
"መምሃራን ሱር'ዮም፣ ካልእ ግን ጨንፈር'ዩ፡ ጫፍ እንተተቖርጸ ንእሽቶ ጉድኣት'ዩ፡ ሱር እንተሞሐ ግን ፍጹም ጥፍኣት'ዩ፡" ንኤርትራ ዝገልጽ ኣበሃህላ 20/11/2019 17:11 ...
ሓለፍቲ ጨንፈራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ "ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ" ንዝበልዎ ዘዋሪ መመርሒ ናብ ኣባላቶም ከንብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም፡ 18/11/2019 07:20 ...
"ኣነ ንኸምዚታት ኩሉ ግዜ ድሉው'የ!" ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ግጥም ሽወደን-ሮማንያ ግዳይ ዓሌታዊ ጸርፍታት ኮይኑ፡ 18/11/2019 11:32 ...
ህወሓት ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ ብዓብላሊ ድምጺ ናብ ውህደት ክኣቱ ዝወሰዶ ውሳኔ ብምሉእ ድምጺ ነጺግዎ: 18/11/2019 05:06 ...
ኣብ ኣውስትራልያ፡ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲኦም ዝፋነው ተመሃሮ ‘ስኩሊስ’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንሰሙን ዝጸንሕ ፌስታ የብዕሉ። 18/11/2019 12:18 ...
ኣብ መዳጎኒ መዓስከር ስግር ባሕሪ አውስትራልያ ኮይኑ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ስደተኛ ኣብ ፌስቲቫል ስነጽሑፍ ክሳተፍ ኒውዚላንድ ኣትዩ 17/11/2019 05:15 ...
View More