Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ዕለታዊ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ

ኣብ ወጻኢ ምስ አሸበርቲ ክዋግኡ ዝጸንሑ ኣውስትራሊያዊያን ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ብግዚያውነት ክእግዱ፡፤ኣውስትራሊያዊያን ካብዝመጽእ ሰሙን ሓሳብ ግብሮም ክወራርዱ ኣብዝጅምርሉ እዋን ተወሳኺ ሓደ ሽሕ ዶላር ናብ ጅባኦም ክምለሰሎም እዩ።ኣብ ገማግም መልበርን ንዝተረኽበ ኣዕጽምቲ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ንምርማር ፖሊስ ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ሓቲቱ።ፖሊስ እስራኤል በብግዜኡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያዊያን እስራኤላዊያን ብዝፍጽሞ ቅትለት ኢትዮጵያዊያን እስራኤላዊያን ብሰኑይ ዝጀመርዎ ናይ ተቓዉሞ ኣድማ ቀጺሎሞ።ሳዲቕ ኣልማህዲ ወጥሪ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ሱዳን ክውገድ ኣብ ዝጸወዓሉ ዋይክሊፍ ጂን "ኑባዊት ንግስቲ" ትብል ደርፊ ዘርጊሑ።"ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ነጻነት ሰባት አንተዘይተረጋጊጹ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብታ ሃገር ክቕጽል እዩ።" ክትብል ፍልይቲ ራፖርተር ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣጠንቂቓ፡፤

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ዕለታዊ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ 04/07/2019 10:57 ...
ህቡባት ስፖርታውያን ንፉዓት ፖለቲከኛታት ይወጾም'ዶ፧ ውዕሎታት ግጥማት ሴካፋ ት20 መንእሰያትን ሻምፒዮና ዓለም ቅድድም ብሽክለታን (ገለ ካብ ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ) 23/09/2019 12:01 ...
ምብጻሕ ኣብ ባስልዮስ ናብ ኣውስትራሊያ ካብ ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ተቓዉሞ ኣጋጢምዎ። (ካብ ዕለታዊ ዜና) 23/09/2019 10:30 ...
በዓል ኢሬቻ ድሕሪ 120 ዓመታት ኣብ ኣዲስ አበባ ክጽምበል ምቅርራባት ይግበር ኣሎ። (ካብ ጸብጻባት ልኡኽና) 23/09/2019 04:06 ...
ኣብ ግብጺ ተለዓዒሉ ብዘሎ ህዝባዊ ተቓዉሞ ብዙሓት ሰልፈኛታት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። (ካብ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ) 22/09/2019 08:19 ...
"ኣውስትራሊያ ናብ ከዋኽብቲ ክትበጽሕ እያ" ቀ.ሚ. ሞሪሰን 22/09/2019 06:10 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
View More