Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

እሱራት ምንቅስቓስ ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ኣኽርያን ቤ/ክ እምነት ክርስቶስትን ኣብ ሓሽፈራይ፡ (ዜናታት)

ኣርእስታት ዜና፡ ሃለዋት ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሩ ኣባላት ቤተ ክርስትያን እምነተ ክርስቶስ ከረን። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ሕቶ ክልል ሲዳማ ዝምልስ ረፈረንደም ክካየድ ወሲኑ። መንግስቲ ኣውስትራሊያ ነቶም ሓጹር ሕርሻታት ዝጥሕሱ ተጣበቕቲ እንስሳታት ጽኑዕ መቕጻዕቲ ዘቕጽዕ ሕጊ የተኣታቱ፡፤ኣብ ኣውስትራሊያ ዝርከቡ ህይወቶም ኣብ ሰንፈላል ዝርከብ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን መንግስቲ ከመሓይሾ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ጸዊዖም። ኣመሪካ ምስ ኢራን ናይ ቁጠባ ኩናት ከፊታ ብምባል ናይ Iran's Minister ጉዳያት ወጻኢ ከሲሱ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
እሱራት ምንቅስቓስ ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ኣኽርያን ቤ/ክ እምነት ክርስቶስትን ኣብ ሓሽፈራይ፡ (ዜናታት) 18/07/2019 09:13 ...
ኣብ ግብጺ ተለዓዒሉ ብዘሎ ህዝባዊ ተቓዉሞ ብዙሓት ሰልፈኛታት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። (ካብ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ) 22/09/2019 08:19 ...
"ኣውስትራሊያ ናብ ከዋኽብቲ ክትበጽሕ እያ" ቀ.ሚ. ሞሪሰን 22/09/2019 06:10 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
View More