Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

እሱራት ምንቅስቓስ ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ኣኽርያን ቤ/ክ እምነት ክርስቶስትን ኣብ ሓሽፈራይ፡ (ዜናታት)

ኣርእስታት ዜና፡ ሃለዋት ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሩ ኣባላት ቤተ ክርስትያን እምነተ ክርስቶስ ከረን። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ሕቶ ክልል ሲዳማ ዝምልስ ረፈረንደም ክካየድ ወሲኑ። መንግስቲ ኣውስትራሊያ ነቶም ሓጹር ሕርሻታት ዝጥሕሱ ተጣበቕቲ እንስሳታት ጽኑዕ መቕጻዕቲ ዘቕጽዕ ሕጊ የተኣታቱ፡፤ኣብ ኣውስትራሊያ ዝርከቡ ህይወቶም ኣብ ሰንፈላል ዝርከብ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን መንግስቲ ከመሓይሾ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ጸዊዖም። ኣመሪካ ምስ ኢራን ናይ ቁጠባ ኩናት ከፊታ ብምባል ናይ Iran's Minister ጉዳያት ወጻኢ ከሲሱ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
እሱራት ምንቅስቓስ ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ኣኽርያን ቤ/ክ እምነት ክርስቶስትን ኣብ ሓሽፈራይ፡ (ዜናታት) 18/07/2019 09:13 ...
'ንራፋኤል ናዳል ስዒርዎ ከብቅዕ ኣብ ዝቕጽል ግጥሙ ብቑጡዕ ባህርያቱን ኣመና ሸለልትነቱን ተሳዒሩ ንፈተውቲ ከይተረፈ ኣቐይሙ' 19/08/2019 12:44 ...
ኣመሪካ፡ ፍቓድ መንበርን ዜግነትን ዝኸልእ ሓድሽ ሕጊ ትእውጅ። 14/08/2019 04:42 ...
“ብሃይማኖት፡ ብኣውራጃ ወይ ብብሄር ኣግላልነት ይወርደና ኣሎ ኢሎም ንዝጠርዑ፡ ክስምዑን ጉዳዮም ክፍታሕን ኣለዎ።” ዶ/ር ኣማኑኤል ኤልያስ 12/08/2019 56:27 ...
ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ንሓይሊ ዘደንፍዕ ጥረ ነገር ተመርሚሩ ጠኒሱ ከምዘሎ ስለዘመልከተ ካብ ጸወታ ተኣጊዱ 12/08/2019 10:15 ...
ኣብ ትግራይ ዝጣየሽ መገዲ ኣየር 'ኖርዝስታር' ኣስታት 3.8 ቢልዮን ብር ከም ዝስለዐሉ ኣጣየሽቱ ተዛሪቦም፡፡ (Ethio-News) 12/08/2019 08:23 ...
“ ሳዋ፡ ኣፍራይት ግዱድ ግልያታት መንግስቲን ስደተኛታትን” ሁዪማን ራይት ዎች 10/08/2019 04:22 ...
ሱዕዲ ኣብ ዝወደበቶ ኣኼባ ምቛም ልፍንቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ፡ ኤርትራ ኣይተሳተፈትን፡፤ (News) 08/08/2019 07:29 ...
“ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ፡ ኤርትራ እንተፈትያ ጥራይ እያ፡ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕራ ክትጥቀም ትኽእል።” ዶ/ር ዳኒኤል 08/08/2019 23:30 ...
ህንዲን ፓኪስታንን ብጉዳይ ካሽሚር ኣብ ወጥሪ ኣትየን። 07/08/2019 08:34 ...
View More