Coming Up Mon 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓደጋ ኣውቶብስ ምግምጣል፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ማእከል ሞያን ስልጠናን ሳዋ ተመዲቦም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰልጠንቲን ተምሃሮን ( ካብ ዜናታት ሎሚ)

ኣርእስታት ዜና ፡ ናይ ኣመሪካ ፕረሲደንት ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ክኽሰስ ዝግበር ዘሎ ድፍኢት ወሲኹሓይሊታት ጸጥታ ኣብ ባቕዳድ ህዝባዊ ሰላማዊ ተቓዉሞ ኣብዝገብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ብዝተኮስዎ ጠያይት ሓደ ሰብ ክቕተልከሎ 6 ቆሲሎም።ፖሊስ ኬንያ ኣብ ከታማ ሞምባሳ ሰለስተ ተጠርጠርቲ ቀቲሉኣብ ኤርትራ ፡ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ናይ ሰሪቲፌኬት ነጥቢ ኣምጺኦም ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ክኸዱ እንከለዉ ኣብ ከባቢ ከረን ብዘጋጠመ ናይ ምግልባጥ ሓደጋ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት በጺሕዎም ።5 ኣባላት ሕርይቲ ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ ትሕቲ 20 ኣብ ኡጋንዳ ተሰዊሮምዉድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ብሃደ ኮይኖም ክሰርሑ ተሰማሚዖም

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ሓደጋ ኣውቶብስ ምግምጣል፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ማእከል ሞያን ስልጠናን ሳዋ ተመዲቦም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰልጠንቲን ተምሃሮን ( ካብ ዜናታት ሎሚ) 03/10/2019 08:41 ...
“ናይ በዓል ዳዊት ኢሳቕ፡ ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ስቓዮም ብኹሉ ቋንቋታት ስለዝተቓልሐ ናይ ኩልና ቃንዛ ብዙሓት ክፈልጥዎ ክኢሎም።” 21/11/2019 29:44 ...
ህወሓት ንመፀዋዕታ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ነፂጉዎ 21/11/2019 08:12 ...
መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ መንግስቲ ክፍሊት ሓገዝ ወይ ኣበል ዝቕበሉ ሰባት ዕዳታት ዘምልሰሉ ናይ ኮምፒውተር ኣሰራርሓ ወይ ‘ሮቦ ደት' ገዲፍዎ፡ 20/11/2019 06:52 ...
"መምሃራን ሱር'ዮም፣ ካልእ ግን ጨንፈር'ዩ፡ ጫፍ እንተተቖርጸ ንእሽቶ ጉድኣት'ዩ፡ ሱር እንተሞሐ ግን ፍጹም ጥፍኣት'ዩ፡" ንኤርትራ ዝገልጽ ኣበሃህላ 20/11/2019 17:11 ...
ሓለፍቲ ጨንፈራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ "ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ" ንዝበልዎ ዘዋሪ መመርሒ ናብ ኣባላቶም ከንብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም፡ 18/11/2019 07:20 ...
"ኣነ ንኸምዚታት ኩሉ ግዜ ድሉው'የ!" ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ግጥም ሽወደን-ሮማንያ ግዳይ ዓሌታዊ ጸርፍታት ኮይኑ፡ 18/11/2019 11:32 ...
ህወሓት ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ ብዓብላሊ ድምጺ ናብ ውህደት ክኣቱ ዝወሰዶ ውሳኔ ብምሉእ ድምጺ ነጺግዎ: 18/11/2019 05:06 ...
ኣብ ኣውስትራልያ፡ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲኦም ዝፋነው ተመሃሮ ‘ስኩሊስ’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንሰሙን ዝጸንሕ ፌስታ የብዕሉ። 18/11/2019 12:18 ...
ኣብ መዳጎኒ መዓስከር ስግር ባሕሪ አውስትራልያ ኮይኑ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ስደተኛ ኣብ ፌስቲቫል ስነጽሑፍ ክሳተፍ ኒውዚላንድ ኣትዩ 17/11/2019 05:15 ...
View More