Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓገዝ ወለዲ ኣብ ተመሃሮ ደቆም (Settlement Guide)

An Asian mother and daughter are indoors in a library. The mother is helping the daughter learn to read.

ንደቆም ትምህርቶም ዝከታተሉን ዝሕግዙን ወለዲ፡ ውጽኢት ትምህርቲ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምርካብን ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ቆልዑ እወታዊ ዉጽኢት ኣለዎ። እንተኾነ ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ኣውስትራሊያ ብኸመይ ከምዝጅምሩ ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም። ወለዲ ንምንታይን ብኸመይን ኣብ ትምህርቲ ደቆም ክሕግዙ ከምዝኽእሉ እዚ ዝስዕብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ክድህስስ።Settlement Guide: How to get involved in your children's school?Settlement Guide: How to get involved in your children's school?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ሓገዝ ወለዲ ኣብ ተመሃሮ ደቆም (Settlement Guide) 12/02/2019 06:32 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር እዩ ተባሂሉ: ኣመሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ:: 16/09/2019 07:22 ...
View More