Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

“ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ከም በዓል ናይዝጊ ክፍሉ ዝበሉ ሓለፍቲ እናተላእኩ ጉዳይ ትግራይ ትግርኚ ክንቅበል ይሓቱና ነይሮም እዮም።” መለስ ዜናዊ ን ዓብደላ ኣደም ካብ ዝበሎ

Source: Abdela Adem

"ኢሳያስ፡ ኣስላማይ ዝበሃል ክፋል ሕ/ሰብ ክዳኸም ፖሊሲ ነይርዎ እዩ።"ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ገዲም ኣብ 1977 ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህግ ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ናይ ኤርትራ ፡ ኣብ ፈለማ ተስዓታት ኣመሓዳሪ ኣውራጃ/ዞባ ሰንሒት፡ ድሒሩ ድማ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን። ብድሕርዚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጂቡቲን ሱዳንን ይርከብዎም። ኣብ ሱዳን ንከባቢ ክልተ ዓመታት ዝለዓለ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ተጸዊዑ ይመጽእ ኣለኹ ኢሉ ናብ ኤውሮጳ ከይዱ ዑቕባ ዝሓተተ እዩ። ንኩነታት ፖለቲካ ትማልን ሎሚን መጻኢን ዝምልከት ምስ ኤድዮ ኤስ ቢ ኤስ ገይሩ ኣሎ፡ ኣብዚ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ከም በዓል ናይዝጊ ክፍሉ ዝበሉ ሓለፍቲ እናተላእኩ ጉዳይ ትግራይ ትግርኚ ክንቅበል ይሓቱና ነይሮም እዮም።” መለስ ዜናዊ ን ዓብደላ ኣደም ካብ ዝበሎ 28/08/2018 42:42 ...
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ (30 ሰነ 2022) ፖድካስት 30/06/2022 55:12 ...
ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ሃዲኡ ብልዝብ ክፍታሕ ጸዊዖም። 30/06/2022 17:17 ...
ኔቶ ንዩክሬን ቀታሊን ዘይቀታሊን ሓገዝ ክህብ ቃል ይኣቱ። ቱርኪ ንሽወደንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ንምጽንባር ከተስምዖ ዝጸንሐት ተቓውሞኣ ተልዕል 30/06/2022 05:20 ...
"ምምህርና ፍልጠትካን ትምህርትኻን ንኽትውስኽ ዝሕግዝ ሞያ እዩ።" ዝርርብ ምስ መም/ ጀማል እኩድ 29/06/2022 12:56 ...
“ናብ ሃገር እንቋዕ ደሓን መጻእኩም" እንታይ እዩ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 29/06/2022 09:44 ...
ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ ፖድካስት (27 ሰነ 2022) 27/06/2022 55:01 ...
መርሃዊ ቅዱስ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ኮይኑ፣ ደቀንስትዮ መንእሰያት ሕርይቲ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ይሕብኣ 27/06/2022 10:29 ...
ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን፡ 170 ኪ.ሜ ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም መደበር ዕደና ወርቂ ከምዝተቘጻጸሩ ተገሊጹ። (ጸብጻብ) 27/06/2022 09:38 ...
ኣብ ድሮ ዋዕላ G7; ዋና ከተማ ዩክሬን ኬቭ ብሚሳይላት ትድብደብ.... 27/06/2022 04:43 ...
View More