Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ኣብ ማልታ ዝርከቡ ኤርትራዊያን፡ ሰማዒ ዝሰኣኑ ስደተኛታት።

ኣስታት 700 ዝኾኑ ኤርትራዊያን ስደተኛታት ኣብ ማልታ ኣለዉ። እዞም ስደተኛታት ብጊዚያዊ መንበሪ ክሳብ 14 ዓመታት ዝጸንሑ'ውን ዝርከብዎም ኮይኖም፡ ናይ ምንቅስቓስ፡ ስድራቤት ናይ ምምጻእ ናይ ሕክምናን ካልእ መሰላትን ዘይብሎም፣ ኣይ ላዕሊ ኣይ ታሕቲ ብዘይተስፋ ዝነብሩ ዘለዉ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ጉዳዮም ብሰላማዊ ሰልፊ ንዝምልከቶ ኣካል ክገልጹ ወጺኦም ነይሮም፡ ሰማዒ ግን ኣይረኸቡን። ማጆር ስዩም ሓደ ካብዞም ኣብ ማልታ ዝርከቡ ኤርትራዊያን ስደተኛታት ኩነታቶም ገሊጹልና ኣሎ፡፣

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ኣብ ማልታ ዝርከቡ ኤርትራዊያን፡ ሰማዒ ዝሰኣኑ ስደተኛታት። 30/08/2018 14:30 ...
ኣብ ግብጺ ተለዓዒሉ ብዘሎ ህዝባዊ ተቓዉሞ ብዙሓት ሰልፈኛታት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። (ካብ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ) 22/09/2019 08:19 ...
"ኣውስትራሊያ ናብ ከዋኽብቲ ክትበጽሕ እያ" ቀ.ሚ. ሞሪሰን 22/09/2019 06:10 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
View More