Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

“ካብቶም ክልተ ዉዱባት ሓሊፉ ናብ ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን ሊሒኹ ዝሓልፍ ምትህልላኽ የተሓሳስበኒ እዩ።” ኣሉላ ሰሎሞን (ካልኣይ ክፋል)

“ምትእምማን ንኽፍጠር፡ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ማሕበራዊ መራሕቲ ፈጢሮም፡ መጻኢ ዕድሎም ባዕሎም ክጭብጥዎ ኣለዎም።”ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዳይረክተር ማሕበር ተወለድቲ ትግራይን ፖለቲከኛን ተጣባቕን ኣሉላ ሶሎሞን ኣብ ኣውስትራሊያ ዑደት ኣብዝገብረሉ ዘሎ እዋን ምስ ሬድዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ ዝገበሮ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መሕትት። ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ካብዝላዓሉ ዛዕባታት፡ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ዝምድና መንግስቲ ኤርትራን ህወሓት ንህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“ካብቶም ክልተ ዉዱባት ሓሊፉ ናብ ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን ሊሒኹ ዝሓልፍ ምትህልላኽ የተሓሳስበኒ እዩ።” ኣሉላ ሰሎሞን (ካልኣይ ክፋል) 22/06/2019 26:16 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
SBS Tigrinya News 16/09/2019 09:46 ...
View More