Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

“ሎሚ፡ ነፍሰጾራት፡ ኣደታትን ቆልዑትን ከይተረፉ፡ ካብ ቤ/ክ እምነት ክርስቶስ ከረን ተገፊፎም ተኣሲሮም።” ሃኒባል ዳኒኤል

“ሎሚ 23 ሰነ 2019 ዓ.ም ረፍዲ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከረን ቤተ ክርስትያን እምነተ ክርስቶስ ቤ.ክ ብምእታው ኣዴታት፡ ነፍሰ ጾራት ዝርከብዎም ብዙሓት ምእመንን ኣሲሩ፡ ብተወሳኺ ድማ ብዘሎ ንብረትን ገንዘብን እታ ቤተክርስትያን ሃጊሩ ወሲድዎ ኣሎ።” ንዝብል ዜና ንምርግጋጽ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣመንቲ ኩነታቶም እናተኸታተለ ሓበሬታ ዝዝርግሕ ኣቶ ሃኒባል ዳኒኤል ተወሳኺ መብርሂ ሂቡና ኣሎ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“ሎሚ፡ ነፍሰጾራት፡ ኣደታትን ቆልዑትን ከይተረፉ፡ ካብ ቤ/ክ እምነት ክርስቶስ ከረን ተገፊፎም ተኣሲሮም።” ሃኒባል ዳኒኤል 24/06/2019 08:13 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
SBS Tigrinya News 16/09/2019 09:46 ...
View More