Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንዓይኒ ዝማርኽ ተውህቦን ጥበብን ዝውንኑ፡ ገንዝብ መሊኡ ዝፈሶም፡ ቴሌቪዥናት ዘይጸግበኦም ከዋኽብቲ እንታይ ደኣ’ዩ ብቑሪ ተገሪፎም?

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (05/08/2019)ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፖሎኝ ተጀሚሩ፡ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ጽቡቕ ምንቅስቓስ የርእዩ’ለው፡ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ክላሲክ ደ ሳን ሰባስትያን ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ምስ ጋንትኡ ዳይመንሽን ዳታ ተሳቲፉ፡ ውድድር ከቢድ ብምንባሩ ግን ምስ ካልኦት ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ኣብ ፍጻመ ከይበጽሀ ኣቋሪጹ፡ ዝኽፈልዎ ዘይተኣደነ ገንዘብ፡ ክእለቶም ኣዝዩ ብሉጽ፡ ጋንታታቶም ግን ጸሊአንኦም ክሸጥኦም ደልየን፡ ዝወስደኦም ስለዘይተረኽባ ግን ኣብ መንጎ ብቑሪ ዝቕዘፉ ዘለው ከዋኽብቲ

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ንዓይኒ ዝማርኽ ተውህቦን ጥበብን ዝውንኑ፡ ገንዝብ መሊኡ ዝፈሶም፡ ቴሌቪዥናት ዘይጸግበኦም ከዋኽብቲ እንታይ ደኣ’ዩ ብቑሪ ተገሪፎም? 05/08/2019 12:32 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር እዩ ተባሂሉ: ኣመሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ:: 16/09/2019 07:22 ...
View More