Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

"ምስቲ ዋሕዚ ክኸይድ እፈቱ፡ ብዛዕባዝኾነ ይኹን ኣዚየ ዕትብቲ ክኸውን ኣይደልን እየ።"

Summer Simon (SBS)

ሰሙን NAIDOC ዓመታዊ ዝኽበር ባዓል ኮይኑ ባህልን ዓወታትን ናይ ደቀባት ኣውስትራሊያዊያን ዝጽምበለሉ ሰሙን እዩ።እታ ኣብ ምቕሳፍ ባሕሪ (Australian surfing) ኮኾባ እናደመቐ ዝመጽእ ዘሎ ኣውስትራሊያዊት ሳመር ሳይሞን, ምስቶም መዛኖኣ ደቀባት ባህልን ፍቕሪ ዉቅያኖስን ብሓባር ክትጽምብሎ እያ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
"ምስቲ ዋሕዚ ክኸይድ እፈቱ፡ ብዛዕባዝኾነ ይኹን ኣዚየ ዕትብቲ ክኸውን ኣይደልን እየ።" 29/06/2019 04:31 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
SBS Tigrinya News 16/09/2019 09:46 ...
ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር እዩ ተባሂሉ: ኣመሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ:: 16/09/2019 07:22 ...
ኣመንቲ ኦርተደክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ኣብ ጎንደር ሰልፊ ተቓውሞ ኣካይዶም (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 16/09/2019 05:16 ...
መንግስቲ ጥልያን ካብ ሊብያ ብባሕሪ ዝመጹ ስደተኛታት ይቕበል፡ 14/09/2019 05:23 ...
ነጋሽ በዓል ጋዶ ( ሞዛይክ ባህሊ SBS ትግርኛ) 14/09/2019 11:43 ...
"ምምሃር ቋንቋ ትግርኛ ከስፍሖ እዩ ድልየተይ።" ዳናይት በላይ 14/09/2019 12:19 ...
ኤርትራ ብዓፈና መዲያ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ኮይና። (ካብ ኣርእስታት ዕለታዊ ዜናታት) 12/09/2019 12:04 ...
View More