Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ንኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ምርካባ ከም ሃገር ዝፈለጣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ

ካብ ሰልፊ ለበር ዝነውሐ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ ዝነበረ ቦብ ሀውክ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ብሓሙስ ዓሪፉ። ንሱ ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራሊያ ዓቢ ክብሪ ዘውህብ ስራሕ ዝፈጸመ እዩ። ን “Towards Asmara” ትብል መጽሓፍ ናይ ፍሉጥ ደራሲ ቶም ኬንሊ ኣብ 1989 ኣብ ዝመረቐሉ እዋን፡ ብዛዕባ ኤርትራ እወታዊ ዝኾነ ኣረኣእያ ከምዝነበሮን መንግስቱ ነቲ ኣብ ቃልሲ ነጻነት ዝጋደል ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕጋዝ ድሉው ከምዝነበረ ዝገልጽ መደረ ኣስሚዑ። ኣብቲ እዋን ኣብ ኣውስትራሊያ ሓላፊ ማሕበር ረዲኤት ኤርትራ (ኤራ) ዝነበረን ብድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ናይ ፈለማ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኣውስትራሊያን ዝነበረ ፍስሃየ ኣብርሃም ኣብ ምምራቕ እቲ መጽሓፍን ብዛዕባ ኤርትራ መደረ ዝስምዐን ሓደ ኔሩ፡ ኣምባሳደር ፍስሃየ ብዛዕባ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ኣውስትራሊያን ንናጽነት ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቓልሲ ዝነበረ ኣተሓሕዛን፡ ምስ ታሪኽ ቦብ ሀውክ ኣተሓሒዙ ገሊጹ ኣሎ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ንኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ምርካባ ከም ሃገር ዝፈለጣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ 20/05/2019 19:03 ...
'ንራፋኤል ናዳል ስዒርዎ ከብቅዕ ኣብ ዝቕጽል ግጥሙ ብቑጡዕ ባህርያቱን ኣመና ሸለልትነቱን ተሳዒሩ ንፈተውቲ ከይተረፈ ኣቐይሙ' 19/08/2019 12:44 ...
ኣመሪካ፡ ፍቓድ መንበርን ዜግነትን ዝኸልእ ሓድሽ ሕጊ ትእውጅ። 14/08/2019 04:42 ...
“ብሃይማኖት፡ ብኣውራጃ ወይ ብብሄር ኣግላልነት ይወርደና ኣሎ ኢሎም ንዝጠርዑ፡ ክስምዑን ጉዳዮም ክፍታሕን ኣለዎ።” ዶ/ር ኣማኑኤል ኤልያስ 12/08/2019 56:27 ...
ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ንሓይሊ ዘደንፍዕ ጥረ ነገር ተመርሚሩ ጠኒሱ ከምዘሎ ስለዘመልከተ ካብ ጸወታ ተኣጊዱ 12/08/2019 10:15 ...