Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ቅድሚ ሕጂ ብዘይተራእየ መገዲ ህዝባዊ ግምባር ብዛዕባዚ መድረኽ እወታዊ መልሲ ሂቦም ኣለዉ" ዜናታት SBS Tigrinya

People suspecting of Ebola Virus wait at a treatment centre in Bikoro Democratic Republic of Congo. Congo's

ኣርእስታት ዜና፡ቻይና ነቶም ልዕሊ 1 ሚሊዮን ዝኾኑ እስላም ዊጉርስ ትገብሮ ናይ ሃውሪ ማእሰርቲ ከምትከታተሎ ናይ ኣውስትራሊያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ Marise Payne ገሊጻኣውስትራሊያ፡ በቲ እናለዓለ ዝኸይድ ዘሎ ጽፍሒ ማይ ተጠቂማ ቻይና ኣብ ፓሲፊክ ዝርከብ ጥርሑ ዝተርፍ ከባቢታት ክትጎብጦ ትኽእል እያ ዝብል ፍርሒ ኣሕዲራ።ኢቦላ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ዲ አር ኮንጎ ከተማ ጎማ ተረኺቡብግጉይ መንነት፡ ኣብ ኢጣልያ ንልዕሊ ሰለስተ ዓመት ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኤርትራዊ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ ምስክርነት ሓቀኛ ምዃኑ ተረጋጊጹ ነጻ ተባሂሉ“ዳስ ዕርቂ ኣሕዋት ውድባት ህወሓትን ህዝባዊ ግምባርን" ዝተሰመየ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ::

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“ቅድሚ ሕጂ ብዘይተራእየ መገዲ ህዝባዊ ግምባር ብዛዕባዚ መድረኽ እወታዊ መልሲ ሂቦም ኣለዉ" ዜናታት SBS Tigrinya 15/07/2019 08:16 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር እዩ ተባሂሉ: ኣመሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ:: 16/09/2019 07:22 ...
View More