Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ዋጋታት መመርመሪ ኮቪድ ዝወሰኹ ክሕተቱ'ዮም፤ ጆኮቪች ኣውስትራልያ ጠሪዛቶ፤ ትግራይ ናይ ሰሙን ቀረብ መድናሂት ሕማም ሽኮር ጥራይ ተሪፉዋ

Source: Getty

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ* ሓካይም ኣብ ቀንዲ ሆስፒታል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀረባት ኢንሱሊን ብነፋሪት ተጓዒዞም ናብ’ቲ ክልል ክለኣኹ ከፍቅድ ተማሕጺኖም።* ኮኾብ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ፈደራል ቤት ፍርዲ ኣንጻር’ቲ ቪዝኡ ከውሕሶ ዝገበሮ መጎተ ድሕሪ ምውሳኑ ካብ ኣውስትራልያ ወጺኡ፡* ቀ/ሚ ስኮት ሞሪሰን ሓደ ኣዕናዊ ጹናሚ ንፓሲፊካዊት ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ ድሕሪ ምህራሙ ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ደገፍ ከበርክት ምዃኑ ቃል ኣትዩ።* ልዑል ዋጋታት መመርመሪ ኮቪድ-19 ራፒድ ኣንቲጀን ቴስት እናወሰኸ ምኻዱ ነቲ ሃልኪ ዝከታተል ኣውስትራልያዊ ኮሚሽን ስክፍታ ፈጢርሉ

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ዋጋታት መመርመሪ ኮቪድ ዝወሰኹ ክሕተቱ'ዮም፤ ጆኮቪች ኣውስትራልያ ጠሪዛቶ፤ ትግራይ ናይ ሰሙን ቀረብ መድናሂት ሕማም ሽኮር ጥራይ ተሪፉዋ 18/01/2022 11:34 ...
ቀጥታ ፈነወ SBS ትግርኛ (19 ግንቦት 2022) 19/05/2022 56:51 ...
ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ቀጻሊ ረብሓታት ንከውሕስ ዳግም ትፍትሾ ከም ዘላ ም/ቀ ሚንስተርን ሚንስተር ጉዳይ ወጻኢ ደመቀ መኮነን ተዛሪቡ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 19/05/2022 07:04 ...
"ወያነ ንኲናት ኣንቂዶም ኣለዉ" መንግስቲ ኤርትራ “ኩሉ ግዝኣት ትግራይ ብሰላም ወይ ብኻልእ ሓራ ከይወጸ ጠጠው ዝብል ነገር የለን።” ጌታቸው ረዳ 18/05/2022 02:42 ...
ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምምራጽ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ) 18/05/2022 09:40 ...
ምርጫ 2022: ሰልፊ ግሪንስ 18/05/2022 07:46 ...
"ጀላል ያሲን ናብ ሓይልታት ምስመጻና ሮል ሞዴልና/ ኣብነትና'ዩ ኔሩ።" ዮሃንስ ጸጋይ 17/05/2022 21:42 ...
ቢንያም ግርማይ ካብ ዝለዓሉ ተቐዳዳምቲ ጂሮ ብምዃን ይቕጽል፣ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዳ ክካየዱ ዝግበኦም ግጥማታ ኣብ ማላዊ ከተካይዶም'ያ 16/05/2022 12:07 ...
ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ (16 ግንቦት 2022) 16/05/2022 56:52 ...
ቀ/ሚንስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ቀጻሊ ቀንዲ ቆላሕታኡ ትግራይ ዘይኮነስ ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑ ምዝራቡ ይግለጽ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 16/05/2022 08:51 ...
View More