Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰበባ ወይ ምዕሳው ዘስዕቦ ጥዕናዊ ጸገም

Source: Getty Images

ኣብ ኣውስትራልያ ፡ ኣብ ምዉቕን ጠሊ ዘለዎን ከባቢ ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ንቡር ጠሊ ዘለዎ ከባቢ ፡ሰበባ (ሞልድ) ክርአ ልሙድ እዩ ።ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ምብራቓዊ ገማግም ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናምን ምዕልቕላቕን ፡ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምስፍሕፋሕ ሰበባ ኽስዕብ ይኽእል እዩ ፣ እዚ ከኣ ሓደገኛ ጥዕናዊ ፀገማት ክፈጥር'ዩ ።ኣብ ኲንስላንድን ሰሜናዊ NSWን ዝርከብ መብዛሕትኡ ብብዝሒ ማይ ኣይሂ እተጐድአ ቦታታት ፡ ንዕብየት ምሕደራን ንምውጋዱን ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ ፣ እዚ ድማ ንሓደጋ ዘቃልዕ ፡ ብዙሕ ወጻኢታት ፡ ከምኡ "ውን ናይ ሰብ ሞያ ዝሓይሽ መፍትሒ ምርካብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ዝሕብሩ ።...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ሰበባ ወይ ምዕሳው ዘስዕቦ ጥዕናዊ ጸገም 20/04/2022 11:04 ...
"ወትሩ ዝሓልሞ ስለዝነበርኩን ብኻልእን ምኽንያት'የ ኣብ ቪክቶሪያ መምህር ኮይነ።" መምህር ጀማል እኩድ 26/06/2022 12:37 ...
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ ፖድካስት (23 ሰነ 2022) 23/06/2022 57:04 ...
"ገዝሚ ሰማእታት ትኸውን ሉኣላዊት ሃገር ትግራይ ክትፍጠር ኣለዋ።" ክልተ ሰልፍታት ፖለቲካ ትግራይ 23/06/2022 08:31 ...
ሓድሽ ግምባር ኲናት ራሻ ኣብ ሊትወይንያ፡ ዩክሬን ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ትኸውን 23/06/2022 07:53 ...
መስርሕ ስርዓተ ቐብሪ ኣብ ኣውስትራሊያ ብኸመይ እዩ ዝፍጸም (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 22/06/2022 10:30 ...
"ስዉእ ዶ/ር ኣረጋይ ሃብተ ኣብቲ'ቶም ዝተቐሉ ወልዳይ ግደይን ኪዳነ ክፍሉን ዝተቐብርሉ'ዩ ተቐቢሩ።" ካልኣይ ክፋል ዝርርብ ምስ ተጋ/መስፍን መንግስቱ 21/06/2022 13:25 ...
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት SBS ትግርኛ (20 ሰነ 2022) 20/06/2022 55:47 ...
ኣብ ኤርትራ ንሰማእታት ጸሎተ ፍትሓትን ደርስን ዱዓን ከም ዝተኻደሎም ተገሊጹ። 20/06/2022 07:26 ...
ኪልያን ምባፐ ብሰንኪ መጠኑ ዝሓለፎ ነቐፌታታትን ዘለፋታትን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ክሰናበት ሓሲቡ፣ ሙሉ ክንፈ ዓወት ኣመዝጊቡ 20/06/2022 10:36 ...
View More