Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ጥቕሚታት ሃገራዊ ኢንሹራንስ ስንክልና፡ ብማሕበረሰባት ክፍለጥ ዝግብኦ ብሉጽ ሓገዝ መንግስቲ

: NDIS [Credit: National Insurance Disability Agency]

ሃገራዊ ኢንሹራን ንስንኩላን፡ ነቶም ፍርቂ ሚሊዮን ዝኾኑ ቀዋምን ርኡይን ስንክልና ዘለዎም መዓልታዊ ናይ ዓመታት ህይወቶም ከየስተማቕሩ ዝተሓረሙ ንምሕጋዝ መንግስቲ ኣውስትራሊያ ዘቖሞ መደብ እዩ። ይኹን እምበር፡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ከምዝሕብርዎ ካብ ድሕረ ባይታኦም ቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ነዚ ደገፍ ንክጥቀምሉ ብዙሕ ጉዕዞ ይተርፍ ኣሎ፡፣

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ጥቕሚታት ሃገራዊ ኢንሹራንስ ስንክልና፡ ብማሕበረሰባት ክፍለጥ ዝግብኦ ብሉጽ ሓገዝ መንግስቲ 03/12/2016 10:23 ...
በዓል ኢሬቻ ድሕሪ 120 ዓመታት ኣብ ኣዲስ አበባ ክጽምበል ምቅርራባት ይግበር ኣሎ። (ካብ ጸብጻባት ልኡኽና) 23/09/2019 04:06 ...
ኣብ ግብጺ ተለዓዒሉ ብዘሎ ህዝባዊ ተቓዉሞ ብዙሓት ሰልፈኛታት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። (ካብ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ) 22/09/2019 08:19 ...
"ኣውስትራሊያ ናብ ከዋኽብቲ ክትበጽሕ እያ" ቀ.ሚ. ሞሪሰን 22/09/2019 06:10 ...
ዕላል መጽሓፍ ምስ ደራሲ እዮብ ብእምነት (ሚሊዮን በረኸት) 20/09/2019 47:23 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
View More