Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ናይዚ ሰሙን ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ መም/ ዮሴፍ ወርቀ

Social media platforms could face more scrutiny under the Australian government's proposed new media laws. Source: SBS

ኣብ መንጎ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባን ላዕለዎት ተጸወዕቲ እምነት ተዋህዶ ኣብ ኢትዮጵያኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዓሌታዊ ኣርኣእያታት፡ናብ ሃይማኖታዊ ኣጠማምታታት ዝዘምበለ ተርእዮታት ብብዝሒ ይርአ ኣሎ።ብተወሳኺ ትግራይ ካብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ እምነት ተዋህዶን እስልምናን ኢትዮጵያ ብመገዲ መራሕቲ ሃይማኖታ ኣቢላ ርክብ ደው ከምዘበሎ ብወግዒ ሓቢሮም።ኣብክልልሶማልዘሎተርእዮ፡ ካብመፈንቐለመንግስቲክሳብድርቂ። ብልጽግናኣብቲክልልክልተምስንጣቁ። ነዚከዝሓሕሉፕረሲደንትእታሃገር፡ ቀዳማይሚንስተርን ፕ.ክልልኦሮምያኣብቲክልልምብጽሖም።ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዛራቢት ዘላ ጉዳይ፡ኣብ መንጎ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባን ላዕለዎት ተጸወዕቲ እምነት ተዋህዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዓሌታዊ ኣርኣእያታት፡ናብ ሃይማኖታዊ ኣጠማምታታት ዝዘምበለ ተርእዮታት ብብዝሒ ይርአ ኣሎ። ብተወሳኺ ትግራይ ካብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ እምነት ተዋህዶን እስልምናን ኢትዮጵያ ብመገዲ መራሕቲ ሃይማኖታ ኣቢላ ርክብ ደው ከምዘበሎ ብወግዒ ሓቢሮም። Enter Yossief ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ተርእዮ ካብ መፈንቐለ መንግስቲ ክሳብ ድርቂ ብልጽግና ኣብቲ ክልል ክልተ ምስንጣቁ።ነዚ ከዝሓሕሉ ካብ ፕረሲደንት እታ ሃገር፡1ይ ሚንስተር፡ፕ.ክልል ኦሮምያ ኣብቲ ክልል ምብጽሖም።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ናይዚ ሰሙን ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ መም/ ዮሴፍ ወርቀ 17/02/2022 13:00 ...
ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ ፖድካስት (27 ሰነ 2022) 27/06/2022 55:01 ...
መርሃዊ ቅዱስ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ኮይኑ፣ ደቀንስትዮ መንእሰያት ሕርይቲ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ይሕብኣ 27/06/2022 10:29 ...
ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን፡ 170 ኪ.ሜ ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም መደበር ዕደና ወርቂ ከምዝተቘጻጸሩ ተገሊጹ። (ጸብጻብ) 27/06/2022 09:38 ...
ኣብ ድሮ ዋዕላ G7; ዋና ከተማ ዩክሬን ኬቭ ብሚሳይላት ትድብደብ.... 27/06/2022 04:43 ...
"ወትሩ ዝሓልሞ ስለዝነበርኩን ብኻልእን ምኽንያት'የ ኣብ ቪክቶሪያ መምህር ኮይነ።" መምህር ጀማል እኩድ 26/06/2022 12:37 ...
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ ፖድካስት (23 ሰነ 2022) 23/06/2022 57:04 ...
"ገዝሚ ሰማእታት ትኸውን ሉኣላዊት ሃገር ትግራይ ክትፍጠር ኣለዋ።" ክልተ ሰልፍታት ፖለቲካ ትግራይ 23/06/2022 08:31 ...
ሓድሽ ግምባር ኲናት ራሻ ኣብ ሊትወይንያ፡ ዩክሬን ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ትኸውን 23/06/2022 07:53 ...
መስርሕ ስርዓተ ቐብሪ ኣብ ኣውስትራሊያ ብኸመይ እዩ ዝፍጸም (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 22/06/2022 10:30 ...
View More