Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ኣብ 2018 ካብ ዝቐረቡ መደባት ሬድዮ ኤስ ቢ ኤስ ( ቀዳማይ ክፋል)

ኣብ ዓመት 2018 ብዙሓት መደባት ዝቐረቡ ኮይኖም፣ ኣብ ኣውስትራሊያን መላእ ዓለምን ብ ኣማኢት ኣሻሓት ዝተሰምዑ ቆንጭልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ብፍላይ ኣብ ናይ ዉሽጢ ኣውስትራሊያ ትሕዝቶታት ከነተኩር ኢና፡ኬኔዲ፡ እቲ ዕዉት ነጋዳይ ኣብ ኣውስትራሊያኣምባሳደር ፍስሃየ ኣብርሃም፡ ንኤርትራን ኣውስትራሊያን ዘራከበ ሰብሪም፡ካብ ግዳም ሓደር ናብ ዘማሪትምሕረት፡ ብናይ ገዛእ ርእሳ መኪና ተረጊጻ ዝሞተት በዓልቲ ፐርዝ

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ኣብ 2018 ካብ ዝቐረቡ መደባት ሬድዮ ኤስ ቢ ኤስ ( ቀዳማይ ክፋል) 23/12/2018 33:12 ...
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ጸዊዒት ቀሪቡ። 19/09/2019 08:06 ...
ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news) 19/09/2019 11:28 ...
“እቲ ንሕና ንፈልጦ፡ ህዝቢ እንተዝፈልጦ፡ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምደገፈና” ሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ) 19/09/2019 32:57 ...
መስርሕ ፍትሕ ኣብ ኣውስትራሊያ ከመይ'ዩ? 18/09/2019 08:05 ...
“ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምንመውት፡ 90 ዓመታት ድማ ከምንጸንሕ ሓሲብና ንንበር።” መሓረና ይከኣሎ 18/09/2019 54:20 ...
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኢስጳኛ ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪጹ፡ ከቢድ ሓደጋ ግን ኣይወረዶን 16/09/2019 14:02 ...
ግብጺ ብዛዕባ ሓጽቢ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ (Tigrinya News) 16/09/2019 09:46 ...
SBS Tigrinya News 16/09/2019 09:46 ...
ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር እዩ ተባሂሉ: ኣመሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ:: 16/09/2019 07:22 ...
View More