Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

እዋናዊ ሓበሬታ ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራሊያ: NSW ናይ ዞባታት ምዕጻው ኣናዊሓቶ, ቪክቶሪያ ሎሚ መበል 200 መዓልታ ኣብ ዕጽዋ

People are seen waiting in line outside of the Palais Theatre at a pop-up testing facility in St Kilda, Melbourne, Thursday, August 19, 2021. Source: AAP Image/James Ross

እዚ ናይ 19 ነሓሰ 2021 እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣውስትራሊያ እዩ።

  • ናይ ዞባዊ ከባቢታት NSW ዕጽዋ ክሳብ 28 ነሓሰ ተናዊሑ

  • ቪክቶርያ ሎሚ ንመበል 200 መዓልታት ኣብ ዕጽዋ

  • ኣብ ካንቤራ ትሽዓተ ምስጢራዊ መልከፍቲ

  • ኲንስላንድን ኖርዝ ተሪቶሪን ዜሮ ሓድሽ ናይ ከባቢ መልከፍቲ


ኒው ሳውዝ ወልስ

ኒው ሳውዝ ዌልስ: ሎሚ 681 ሓደስቲ ብኮቪድ እተለኽፉ ብምርካቦም ቅድሚ ሕጂ ካብእተጸብጸበ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝበዝሐ ቁጽሪ ተረኺቡ። እዚ ብዝሒ ካብ 119,000 ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት እተፈልጠዩ ።

 እንተ ወሓደ 59 ሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ንእተወሰነ ግዜ ተለኺፎምከለዉ ዝጸንሑዮም ።

 ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሴንት ጆርጅ ፡ ሓደ ሰብኣይ 80 ታት ዕድሚኡ  ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ ።

 ንሱ ሓንሳብ እተኸትበን ሕዱር ሕማም ዝነበሮን እዩ ኔሩ።

እዚ ኣብዚ ሕጂ ካብ እተራእየ ለበዳ ፡ ቍጽሪ ምዉታት ናብ 61 ደዪቡ ኣሎ ።

ካብቶም 82 ዝተለኽፉ ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዝርከቡ እቶም 71 ኣይተኸትቡን፡   ንኽትከተቡ ኣብዚ ተመዝገቡ

ቪክቶሪያ

ቪክቶርያ ፡ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካል ኣይ ለበዳ ፡ ዝለዓለ መዓልታዊ መልከፍቲ ኮሮና ኣመዝጊባ።

 ናይ ቪክቶሪያ ክፍሊ ጥዕና  57 ሓደሽቲ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ካብ 49,000 ዝተገብሩ መርመራታት ተረኺቡ ኣሎ ።

 ካብዚ እቲ ሓምሳን ኣርባዕተን ምስ ፍሉጥ ተላበድቲ ዝተሓሓዝ እዩ ፣ እቶም 13 ድማ እንተ ወሓደ ንገለ ክፋል ናይ መልከፍቲ እዋን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝጸንሑዮም ።

 እቲ ኣርብዓን ሓደን ብምኽንያት እቲ ንመበል -13 መዓልታት ዝግበር ናይ ውሸባ መርመራ ፡ እተረኽቡዮም።

 ዝርዝር ማእከላት ክታበት ኣብዚ ርኸቡ

ኣብ ዋና ከተማ ካምቤራ

ኣብ ኤ.ሲ.ቲ. 16 ሓደስቲ ብኮቪድ እተለኽፉ ከም እተረኽቡ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣሎ ፣ ካብዚኣቶም እቶም ሓሙሽተ ምስቲ ህሉው ለብዒ እተተሓሓዘ ኣይኰኑን ። ድምር ናይቶም ኣብ ካንበራ ዝርከቡ ንጡፋት ሰባት 83 እዩ ።

መንገዲ ባቡር ካንቤራ ፡ መስመራት ኣውቶቡስ ፡ ኣብ ተርነር ዝርከብ ናይ ቀደም ትምህርቲ ማእከል ከምኡ 'ውን ኣብ ቤልኮነን ሓፈሻዊ ልምምዳት ገለ ካብቶም ብቐረባ ዝራኸቡ ሓደስቲ እዮም ።

 exposure sites.

 Cክትክተቡ ዝግባኣኮም እንተኾይኑ ኣብዚ ክጸንሓኩምዩ

ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ኣውስትራሊያ
  • ኣብ ከተማ ዳርዊን ዝጸንሐ ዕጽዋ ክለዓል ከሎ ፡ ገሊኡ ሕግታት ግን ኣብ ቦታኡ ኣሎ ።

  • ካትሪን ክሳዕ ዓርቢ 20 ነሓሰ ፡ እቲ ዕጽዋ ክቕጽል እዩ ።

  • ፕሪመር ኣንስታቺያ ፓላስዚኩክ ኣብ ዶብ ኲንስላንድ ምስ NSW ሰራዊ ክዋፈር ሓቲታ።

alc covid mental health
ALC

ውሸባ፡ መገሻ፡ መርመራ ክሊኒካት ከምኡ'ውን ክፍሊታት ሓገዝ ብምኽንያት ለበዳን

ናይ ውሸባን መመርመሪን ብቕዓታት ብናይ መምሕድዳር ግዝኣትን ተሪቶርይ መንግስታት ይመሓደርን ይትግበርን:

ናብ ወፃእ ሃገር ክትጉዓዝ እንተደሊኻ ፤ ካብ መስመር ወፃእ ንዝኾነ ክፍሊት ኣብ መስመር መመልከቲ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ ።  ናይ ኣህጉራዊ በረራታት ግዝያዊ ስጉምትታት ኣሎ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ በብእዋኑ ዝግምግሞን ዘመሓይሾን እዩ። ካብ ኣውስትራሊያ ንኽትወጽእ ብዛዕባ ዘሎ ቅድመ ኵነታት ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ  Smart Traveller .


ብ ናይ NSW ሕብረ ብዙህ ባህሊታት ኣገልግሎት ሓበሬታ ጥዕና ዝተቶርጎመ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ርኸቡ:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


ኣብ ነፍሲወከፍ ግዝኣታት ዘለዉ መመርመሪ ከባቢታት:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


ኣብ ነፍሲወከፍ ግዝኣት ብዛዕባ ዝወሃብ ደገፍ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ መላግቦ ርኸቡ:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory