Coming Up Mon 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ሓድሽ ሓበሬታ ኮቪድ-19: ዝለዓለ ቑጽሪ መልከፍቲን ጽኑዕ ዕጽዋን ኣብ NSW

A near empty Market Street is seen in the central business district in Sydney. Source: AAP Image/Mick Tsikas

እዚ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ን29 ሓምለ 2021 ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ ዘሎ እዋናዊ ሓበሬታ እዩ ።

  • እቲ ለበዳ ካብ ዝጅመር ንነጀው ፡ ኣብ NSW ዝለዓለ ቁጽሪ መዝገብ ክብረወሰን ዝሓዘ ኮይኑ።
  • ቪክቶርያ  ንሓደ ዘይተፈለጠ መልከፍቲ ኮሮና ትምርምር ኣላ።
  • ደቡብ ኣውስትራሊያ ክልተ ሓደሽቲ መልከፍቲ መዝጊባ ኣላ ።
  • ተወሳኺ ሰሙን  ንዊንስላንድ ናይ ኣስገዳድ ማስኬራ ቀጺሉ።
  • ኒው ሳውዝ ዌልስ

ኒው ሳውዝ ዌልስ 239 ሓደሽቲ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፉ ክልተ ድማ ዝሞቱ ሰባት ኣመዝጊባ ኣላ ፡ - ኣብ ተስዓታት ዕድሚኣ እትርከብ ሰበይቲ ከምኡ 'ውን ኣብ ሰማንያታት ዕድሚኡ ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ሲድኒ  ሰብኣይ ዝሞቱ እዮም። ምንጪ ናይ 126 መልከፍቲ መርመራ ይካየደሎም ኣሎ ፡ 81 ጥራይ ድማ እዮም ንብምሉኡ ናይ መልከፍቲ ግዜኦም ኣብ ዕጽዋ ዝነበሩ እዮም።
 
ፕሪመር ግላዲስ በረጂክልያን ኣብቲ ንፌርፊልድ: ካንተርበሪ-ባንከውን: ሊቨርፑል: ኩምበርላንድ: ብላክታውን: ፓራማታ: ካምፕበልታውን ከምኡውን ፈለግ ጆርጅ ኣብ ዘተሓሳስብ ሸሞንተ ናይ ዞባዊ ምምሕዳር ከባቢታት ዝነብሩ ተቐማጦ ካብ መንበሪኦም ልዕሊ ሓሙሽተ ኪሎሜተር ክጓዓዙ ከም ዘይፍቀደሎም ይገልጽ ።
 
 ኣብ  NSW ዝነብሩ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዘይገብሩ መቕጻዕቲ ካብ 200 ዶላር ክሳብ 500 ዶላር ወሲኹ ኣሎ ። ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ፖሊስ ነቲ ሕግታት ዝጥሕስ ናይ ንግዲ ትካላት ናይ ምዕጻው ስልጣን ክወሃቦ እዩ ።
 
እቲ ሓድሽ ለውጢ ኣብዚ ርኸብ COVID-19 rules and restrictions
ቪክቶሪያ
እታ ግዝኣት ካብ ከባቢ  ሽዱሽተ ሓደስቲ መልከፍቲ መዝጊባ ኣላ ። ኵሉ መልከፍቲ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተራእዩ ዘሎ ዓይነት ደልታ  ዝተሓሓዝ ኰይኑ ፡ እቲ እተለኽፈ ኣብ ውሸባ እዩ ነይሩ ።
 
ሰበ-ስልጣን ጥዕና ነቲ ትማሊ እተረኽበ ምስጢራዊ መልከፍቲ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ይጽዕሩ ኣለዉ ።
 
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ን24 ሰዓታት
ደቡብ ኣውስትራሊያ በቲ ሕማም ተታሒዞም እናሃለዉ ክልተ ሓደሽቲ ዝተረኸቡ መልከፍቲ መዝጊባ ኣላ ።
ተቐማጦ

 

 

ቤላ ቤሎ ብዛዕባ ኮቪድ-19:

ጥዑያት መንእሰያት ብኮቪድ-19 ኣይጥቅዑን ። ንዝኣረጉ ወይ ንዝሓመሙ ሰባት ጥራይ እዩ ዝጎድእን ዝቐትልን ።

ሓቅታት ኮቪድ-19:

እቲ ቫይረስ ንኣረጋውያን ሰባትን ነቶም መሰረታዊ ፀገማት ዘለዎምን ብዝያዳ ዝጸልዎም እኳ እንተዀነ: ንገለ ጥዑያት መንእሰያት እውን ይሃስዮምን ይቐትሎምን እዩ ።


ውሸባ ፡ መገሻ ፡ መርመራ ክሊኒካት ከምኡ 'ውን ክፍሊትን

ናይ ውሸባን መመርመሪን ብቕዓታት ብናይ መምሕድዳር ግዝኣትን ተሪቶርይ መንግስታት ይመሓደርን ይትግበርን:

ናብ ወፃእ ሃገር ክትጉዓዝ እንተደሊኻ ፤ ካብ መስመር ወፃእ ንዝኾነ ክፍሊት ኣብ መስመር መመልከቲ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ ።  ናይ ኣህጉራዊ በረራታት ግዝያዊ ስጉምትታት ኣሎ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ በብእዋኑ ዝግምግሞን ዘመሓይሾን እዩ። ካብ ኣውስትራሊያ ንኽትወጽእ ብዛዕባ ዘሎ ቅድመ ኵነታት ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ  Smart Traveller .ብ ናይ NSW ሕብረ ብዙህ ባህሊታት ኣገልግሎት ሓበሬታ ጥዕና ዝተቶርጎመ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ርኸቡ:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


ኣብ ነፍሲወከፍ ግዝኣታት ዘለዉ መመርመሪ ከባቢታት:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


ኣብ ነፍሲወከፍ ግዝ ኣት ብዛዕባ ዝወሃብ ደገፍ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ መላግቦ ርኸቡ:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

ኒው ሳውዝ ዌልስ 239 ሓደሽቲ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፉ ክልተ ድማ ዝሞቱ ሰባት ኣመዝጊባ ኣላ ፡ - ኣብ ተስዓታት ዕድሚኣ እትርከብ ሰበይቲ ከምኡ 'ውን ኣብ ሰማንያታት ዕድሚኡ ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ሲድኒ  ሰብኣይ ዝሞቱ እዮም። ምንጪ ናይ 126 መልከፍቲ መርመራ ይካየደሎም ኣሎ ፡ 81 ጥራይ ድማ እዮም ንብምሉኡ ናይ መልከፍቲ ግዜኦም ኣብ ዕጽዋ ዝነበሩ እዮም።
ፕሪመር ግላዲስ በረጂክልያን ኣብቲ ንፌርፊልድ: ካንተርበሪ-ባንከውን: ሊቨርፑል: ኩምበርላንድ: ብላክታውን: ፓራማታ: ካምፕበልታውን ከምኡውን ፈለግ ጆርጅ ኣብ ዘተሓሳስብ ሸሞንተ ናይ ዞባዊ ምምሕዳር ከባቢታት ዝነብሩ ተቐማጦ ካብ መንበሪኦም ልዕሊ ሓሙሽተ ኪሎሜተር ክጓዓዙ ከም ዘይፍቀደሎም ይገልጽ ።
 ኣብ  NSW ዝነብሩ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዘይገብሩ መቕጻዕቲ ካብ 200 ዶላር ክሳብ 500 ዶላር ወሲኹ ኣሎ ። ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ፖሊስ ነቲ ሕግታት ዝጥሕስ ናይ ንግዲ ትካላት ናይ ምዕጻው ስልጣን ክወሃቦ እዩ ።
ኣብዚ ተቐይሩ ርኸብ