Coming Up Mon 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

ATO sẽ kiểm tra gắt gao hồ sơ sinh viên quốc tế

The exterior of the Australian Government Taxation Office in Sydney. (AAP Image/April Fonti) Source: AAP

ATO thông báo họ sẽ tiến hành thu thập và lưu trữ hồ sơ của hơn 20 triệu người nhập cư trong vòng 3 năm tới, trong đó bao gồm cả sinh viên quốc tế, những người giữ visa lao động và chuyên viên di trú.

Theo các báo cáo của The Courier Mail, Sở Thuế Úc (ATO) sẽ tiến hành kiểm tra tất cả những sinh viên quốc tế, những người sở hữu visa làm việc tại Úc và những nhân viên di trú chuyên hỗ trợ người nhập cư đến Úc.

Tất cả những hồ sơ cá nhân của hơn 20 triệu dân nhập cư đang sinh sống và làm việc tại Úc sẽ bị kiểm tra trong vòng 3 năm tới, nhằm mục đích xác minh xem họ đã chi trả hết các khoản thuế hay chưa, đồng thời tiến hành thực thi các điều kiện của quỹ hưu bổng.

Các báo cáo còn cho biết, kế hoạch kiểm tra bao gồm việc xem xét các nhân viên di trú để xác định những trường hợp gian lận liên quan đến luật đầu tư nước ngoài. Quy trình kiểm tra sẽ bắt đầu từ việc thu thập toàn bộ địa chỉ cũ của đương đơn và người bảo lãnh; tất cả những thông tin về việc đến và rời nước Úc, cùng với những chi tiết về nơi mà đương đơn đang theo học trong trường hợp là sinh viên quốc tế.

Đối với những người đã rời khỏi Úc hợp lệ mà chưa nhận được phần quỹ hưu bổng của mình, có khả năng sẽ nhận lại vào thời gian này.

Chúng tôi dự định sẽ tiến hành thu thập và kiểm tra thông tin của toàn bộ những visa đã được cấp vào giai đoạn thứ nhất từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2020 - Theo ATO

ATO đã xác nhận, "Ước lượng sẽ có đến hơn 20 triệu hồ sơ cá nhân được đưa vào kiểm tra trong suốt quá trình 3 năm."

"Tất cả những thông tin lưu trữ đều được tự động liên kết vào hệ thống dữ liệu của ATO nhằm xác định danh tính những trường hợp không tuân thủ các nghĩa vụ mà luật thuế và quỹ hưu bổng đã đề ra."

"Mục tiêu hướng đến của chương trình nhận diện dữ liệu này là việc duy trì những kiến thức về rủi ro trong thuế và quỹ hưu bổng đối với những người được cấp visa, những người bảo lãnh visa và cả những nhân viên di trú. Đồng thời, để kiểm tra độ chính xác và hiệu quả của những mô hình xác định rủi ro, phát hiện ra những điểm cần phải được cải thiện, điều chỉnh trong hệ thống và các tập quán."

Thêm thông tin và cp nht Like SBS Vietnamese Facebook

Nghe SBS Radio bng tiếng Vit mi ti lúc 7pm tsbs.com.au/vietnamese