Coming Up Fri 7:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

BPSOS công bố danh sách chế tài theo luật Magnitsky đợt 2

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng Source: RFA

BPSOS công bố danh sách đợt 2, gồm 21 nhân vật, trong đó có 19 giới chức chính quyền cấp thành phố, huyện và phường liên quan đến vụ cướp đất của người dân ở thôn Cồn Dầu, Thành Phố Đà Nẵng mà đã kéo dài từ năm 2010 đến nay.

Danh sách còn có 2 người không thuộc chính quyền nhưng liên quan mật thiết đến vụ cướp đất lớn này.