Coming Up Sun 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Di dân mới đến Úc và vấn nạn cờ bạc

gamblinghelponline.org.au Source: Screen Capture

Những nghiên cứu và thông kê gần đây cho thấy, những người di dân mới đến Úc là những người dễ rơi vào tình trạng nghiện cờ bạc nhất. Điều này có đúng trong cộng đồng nói tiếng Việt tại Úc không?

Trinh Nguyễn đặt câu hỏi này với chị Phương Phan, Điều hợp viên làm việc tại Văn phòng Phúc lợi Xã hội của CĐNVTD/NSW, đồng thời là Chuyên viên Tư vấn cho những Nạn nhân Cờ bạc.

Thống kê của chính phủ liên bang năm 2010 cho thấy, mỗi năm người Úc đã chi tiêu 19 tỉ đô la cho việc cờ bạc, chủ yếu là đốt tiền với những chiếc máy đánh bạc.

Nơi liên lạc để tìm sự giúp đỡ:

Toàn quốc:

Gambler’s Help: www.gamblinghelponline.org.au

Gambler’s Help 1800 85 88 58

Gambler’s Help Youthline 1800 26 23 76

Thông tin và giúp đỡ suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, với thông dịch viên miễn phí.

Thêm thông tin về Gambler’s Help bằng tiếng Việt ở đây.

Victoria

Hội Phụ Nữ Việt-Úc (Australian Vietnamese Women's Association Incorporated - AVWA)

- Tel: (03) 9428 9098

- Email: mailto:info@avwa.org.au

Hội Tương Trợ Đông Dương Springvale (Springvale Indo-Chinese Mutual

- Tel: (03) 9547 6161

- Email: mailto:sicmaa.bh@bigpond.com.

New South Wales

Văn phòng Phúc lợi Xã hội của CĐNVTD/NSW

Cabramatta

- Tel: (02) 9727 5599

- Address: 4/50 Park Road, Cabramatta NSW 2166

Bankstown

- Tel: (02) 9790 3934

- Address: 23 Greenwood Ave, Bankstown NSW 2200

More Information

For more information about problem gambling, including where you can get help in your state or territory, visit the relevant website below.

VIC  www.responsiblegambling.vic.gov.au

SA   www.problemgambling.sa.gov.au

NSW www.gamblinghelp.nsw.gov.au

 www.gansw.org.au

QLD www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines/addiction/index.html

NT www.gamblinghelponline.org.au/accessing-support/find-support-in-your-state/northern-territory/

ACT www.problemgambling.act.gov.au

TAS www.dhhs.tas.gov.au/gambling

WA www.rgl.wa.gov.au/Default.aspx?NodeId=80